Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Wijkpastor in Heerlen

"Ik heb nu regelmatig contact met 190 gezinnen waarin veel kinderen. Het zijn vaak gezinnen van migranten. Er is een flinke groep vrijwilligers uit voortgekomen, uit die gezinnen. Ze hebben veel meegemaakt en willen anderen helpen. Ze gaan op huisbezoek, gaan mee boodschappen doen, helpen met de kinderopvang na de schooltijden.

Er zijn veel migranten in Heerlen-Noord en zij blijven om verschillende redenen vooral thuis in hun eigen huis. Ze hebben vaak geen sociaal netwerk waar ze op terug kunnen vallen en dat komt er ook niet vanzelf. Via de kinderen hebben verschillende moeders elkaar leren kennen en we zijn samen gaan overleggen wat voor activiteiten we zouden kunnen doen. De eerste groep van acht moeders wilde samen koken en samen eten. En altijd zijn er heel veel kinderen. Zo is de groep een sociaal netwerk geworden rond de behoeften, opvang en begeleiding van de kinderen."

... "Eke groep heeft twee kartrekkers. Ik overleg elke maand met de kartrekkers. Die kartrekkers of vrijwilligers krijgen ook een opleiding rond contacten maken, luisteren, elkaar laten praten, adviseren, leiding geven in de de groep."

... "Als er vanuit Jeugdzorg niet goed gehandeld is of onterecht, dan ga ik mee met de moeders. Die hulp is belangrijk, vaak om een betere communicatie op gang te krijgen."

... "Het gaat er om dat ik present mag zijn bij de gezinnen in de wijk ..."

Download hier het interview dat verscheen in Diaconie en Parochie, jaargang 31, nummer 2, juni 2018.

 

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door