Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... vrijwilligers in de praktijk

 
Voorbeeld vrijwilligerscontract

Kijk hier voor het voorbeeld vrijwilligerscontract, waarbij rekening is gehouden met de AVG die in mei 2018 in werking treedt.

 
Formulier tevredenheidsonderzoek

Hier vind u een eenvoudig formulier waarmee u bezoekers van uw inloophuis kunt vragen naar hoe tevreden zij zijn over de inloop. U kunt het formulier hier downloaden.
 

 
Het fuikmodel in vrijwilligerswerk

Bij sommige inloophuizen stagneert de inloop. Het is moeilijk is nieuwe vrijwilligers te vinden bij een vrijwilligersbestand dat al lange tijd bestaat. Hoe werkt dit ‘fuikmodel’, dat nogal eens voorkomt in parochies, maar kennelijk ook in inloophuizen. wat kun je er aan doen?

lees meer >>
 
Zomervrijwilligers

Open Hof in Groningen heeft elk jaar zomervrijwilligers die een hele week meelopen. Hier komen elk jaar mensen van alle leeftijden op af. De ervaring is dat deze vrijwilligers vaak daarna als vaste vrijwilliger mee gaan doen in de organisatie.

Kijk op de website van Open Hof.

 
Voorbeelden van contracten

Voorbeeld Werven en aanstellen vrijwilliger Oer de Brege
Voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst De Parasol
Voorbeeld Profiel vrijwilliger De Parasol
Voorbeeld Instructie vrijwilligers De Parasol
Voorbeeld Intake gesprek vrijwilligers De Parasol
Voorbeeld Bevestigingsbrief aan vrijwilliger De Groene Luiken
Voorbeeld Overeenkomst en voortgangsgesprek Inloophuis Uitzicht
Voorbeeld Tevredenheidsonderzoek

 
Vrijwilligers, kracht en zwakte

Gerhard ter Beek, werkzaam bij Open Hof in Groningen, schreef tijdens zijn studieverlof over vrijwilligerswerk in inloophuizen en diaconie. Hij omschrijft eerst wat diaconaat is, dan beschrjft hij de situatie in Duitsland en Nederland. Hij reageert op hetgeen James Kennedy zegt over vrijwilligerswerk.

Download het verslag

 
Aandacht voor levensvragen

In de ouderenzorg is steeds meer aandacht voor levensvragen. Op de website Zorgvoorbeter.nl staan tips en materialen die ook voor vrijwilligers en coordinatoren van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat interessant zijn. Een mooi boekje met eenvoudige voorbeelden is 'Klaverblad van aandacht', met veel suggesties om een gesprek aan te gaan.

lees meer >>
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door