Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Vierde landelijke netwerkdag: diaconie en charitas

De Rotterdamse praktijk

De dag begon met de praktijk. 12 projecten in Rotterdam werden bezocht. Door de samenwerking van POW, Mara, KSA/GCW , Pauluskerk en Prinsekerk omvatten deze projecten het hele scala dat Rotterdam rijk is van maatschappelijk activeringswerk en diaconie tot wijkpastoraat. Bij het steunpunt voor ongedocumenteerden werd met praktijkverhalen de  uitzichtloze situatie van uitgeprocedeerden belicht. In welkomstcentrum De Put vertelde een ervaringsdeskundige hoe zij nu anderen helpt die in de schulden zitten. In het Oude Noorden werd gewandeld langs de kringloopwinkel en het plein waar het kinderwerk aanwezig is. In de Pauluskerk werd verteld over wat de inlopers meemaken. Als bezoeker  merk je hoe waardevol deze plekken zijn voor de mensen die wekelijks of dagelijks komen.

Driegangen diner

Vanuit de werkbezoeken reisden de deelnemers naar welkomstcentrum De Put, een van de plekken van het Pastoraat Oude Wijken. Daar lieten wijkbewoners een staaltje van eigen kracht zien. Alle 80 aanwezigen werden bediend met een smakelijk driegangen diner. Met de mooi opgemaakte tafels maakte dat de dag tot iets speciaals.

Ieder mens telt

Professor Herman Noordergraaf belichtte het thema van de dag door in de traditie te graven naar de oorsprong van diaconie. In de joods-christelijke traditie is ieder mens een beeld van God. Daaruit volgt dat ieder mens telt. Dus ieder mens heeft recht op bescherming en een vangnet als hij of zij in nood komt. Dat betekent nogal wat. Voor christenen, en ook voor andere gelovenden betekent dat een dubbele opgave, namelijk zorg geven aan mensen in nood en tegelijk opkomen voor hun belangen. Dat wordt dan ook op grote schaal in praktijk door kerkmensen. Denk bijvoorbeeld aan armoede: er zijn voedselbanken en maatjesprojecten. Tegelijk is er een politieke lobby vanuit de kerken voor een betere verdeling van de welvaart.
Op een concrete en verstaanbare manier raakte Noordergraaf wezenlijke thema’s aan en stak de aanwezigen een hart onder de riem door te benadrukken hoe centraal de plaats is van diaconie en caritas in de joods-christelijke traditie.

Belang van  Netwerk DAK

Netwerk DAK zelf kwam aan het einde van het programma aan bod. ‘Wat komen de leden van het netwerk halen en wat komen ze brengen’, was de centrale vraag. Gelukkig was er een zeker evenwicht tussen het aanbod en de vragen. Des te belangrijker omdat er geen vrijgestelden zijn die een aanbod verzorgen.  
De man die vroeg wat het netwerk oplevert, kreeg in ieder geval een helder antwoord: de uitwisseling met collega’s en anderen uit het werkveld is belangrijk voor kennisontwikkeling en onmisbaar voor inspiratie!
 

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door