Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Regionale bijeenkomst te Schiedam

 

Training van vrijwilligers
Betalen voor de koffie
Wederkerigheid tussen gastheren en gastvrouwen en bezoekers
Wat kun je van een vrijwilliger verwachten?

Op 7 maart 2013 komen inloophuizen uit de regio Zuid-Holland West bijeen in Inloophuis De Wissel in Schiedam.

Er zijn 15 aanwezigen: vrijwilligers en beroepskrachten uit 7 inloophuizen en van Netwerk DAK.
Paul van Mansum, voorzitter van Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam heet de aanwezigen welkom en vertelt over De Wissel. Hij vertelt over de activiteiten die plaatsvinden in De Wissel. Die informatie vindt u verderop in dit verslag.

Bij de rondvraag kwamen nieuwe vragen op tafel. Er was geen tijd om daar op in te gaan. Wellicht kan dat bij een volgende bijeenkomst.
Hoe ga je om met vrijwilligers die erg dogmatisch zijn in uitingen over het geloof?
Is een rookverbod noodzakelijk?
Welke regelgeving is er met betrekking tot koken?
Soms willen de vrijwilligers geen training, omdat ze daar geen behoefte aan hebben. Hoe krijg je de vrijwilligers gemotiveerd?

Over het vervolg van deze regiobijeenkomst wordt afgesproken dat het goed is om zo'n bijeenkomst te houden. Gewenste frequentie eens per jaar, in april of mei. Vlaardingen wil de volgende keer gast-lokatie zijn.

Informatie over De Wissel, Inloophuis in Schiedam

De Wissel startte in 2002, de stichting bestaat sedert 1989. Het project moest aan bekendheid winnen. De vraag was hoe wij ons moesten profileren. Het verstrekken van maaltijden trok mensen voorzichtig over de drempel. Met de verkoop van curiosa - De Wissel heeft een mooie etalage - stapten mensen naar binnen. Het idee van de curiosa deden we op tijdens een bezoek aan een ander inloophuis. Ieder jaar gaan we op een andere plek kijken.
In de etalage hangt ook de raadfoto van de maand. Mensen kunnen raden wat op de foto staat en dat binnen op een briefje schrijven en inleveren. Je ziet ze buiten druk overleggen over wat het zou kunnen zijn. Steevast komen er 30 ingevulde bonnen binnen in de loop van de maand.
De maaltijden worden 2x per maand geserveerd. Daarnaast is er de Soepgroep, die rond een eenvoudige soepmaaltijd in gesprek gaat. Een keer per week is er taalontmoeting, er is een voedselbank in samenwerking met een andere organisatie, en een kledingbank.
Er zijn hier wisselende exposities. De openingen genereren extra publiciteit. Het is tegelijk een podium voor kunstenaars uit de stad.

Inmiddels bloeit De Wissel. Het inloophuis is 3 dagen per week open. Ook op zaterdag willen we meer open zijn. We hebben dan wel extra vrijwilligers nodig.

Met behulp van het Skanfonds kon in 2010 een nieuw keukenblok geplaatst worden. Binnenkort volgt weer een kleine verbouwing om het pand efficiënter te kunnen benutten.

Training van vrijwilligers

Een training is meer dan alleen het versterken van de vaardigheden. Het trekt nieuwe vrijwilligers aan en is ook een extra motivatie om het werk te blijven doen. Het Skanfonds hecht belang aan het trainen van vrijwilligers. Aarzel dus niet om daar een bijdrage te vragen voor kosten voor het organiseren van een training.

Anneke van de Graaf is vrijwillig coördinator van Aandachtscentrum De Groene Luiken in Vlaardingen
Ieder jaar is er een training voor vrijwilligers. Die wordt gegeven door Rob van Herwaarden. Als er niet veel deelnemers zijn, dan gaat er een seintje naar Schiedam en kunnen vrijwilligers van daar deelnemen.
De training is 1 dag en 4 avonden. Dit jaar waren er 12 nieuwe vrijwilligers. Daarnaast zijn er 4 of 5 vrijwilligersavonden per jaar. Dan komt er een instantie of er wordt bijvoorbeeld gepraat over omgaan met agressie of hoe gaan we met elkaar om. In de Groene Luiken komen veel dak- en thuislozen.

Anja Radder van inloophuis Uitzicht, Gorinchem
Elke jaar was er een training van 'Goed met gek'. Dat ging over welke problemen je tegen kunt komen. In het verleden was er een vaste trainer, maar dat is nu niet meer. Enkele malen per jaar is er een vergadering met alle vrijwilligers.
www.goedmetgek.nl

Een andere aanwezige heeft goede ervaringen met 'De vloer op' uit Dordrecht. Kosten €300. Er wordt gewerkt met acteurs.
www.fijndankuwel.nl

Bij Bavo, GGZ in Rotterdam, kun je vragen om een begeleidingstraining die ook aan familieleden van patiënten wordt gegeven.

Elsa Rosa heeft materiaal ontwikkeld voor bijeenkomsten met vrijwilligers van inloophuizen, Goed Op Weg. Het materiaal is te vinden op de website van Netwerk DAK. Elsa kan ook ingehuurd worden om de bijeenkomsten te leiden.
www.netwerkdak.nl/goed-op-weg

Het trainingscentrum Kor Schippers geeft trainingen voor vrijwilligers. De training is maatwerk.
www.korschippers.nl

Betalen voor de koffie

Wat is het beleid aangaande het betalen van de koffie en wat zijn de argumenten en de ervaringen daarmee? Uit de wisselende ervaringen blijkt dat er geen algemene regel is te geven. Goed beleid hangt af van de situatie ter plaatse en dat kan ook veranderen in de loop der tijd.

Bij In de Loop in Rotterdam moet iedereen de koffie betalen.
Argument: voor koffie moet je overal betalen.

Bij het Wijkpastoraat West in Rotterdam werd eerst het betalen afgeschaft.
Argument: Sommige mensen voelden zich verantwoordelijk voor anderen en betaalden dan voor die ander.
Nu wordt de koffie weer betaald.
Argument: In het Oude Westen in Rotterdam waren alle activiteiten in de wijk gratis, ook uitstapjes. Het vanzelfsprekende werkt niet goed, het wordt te vrijblijvend. We willen dat mensen er zich bewust van zijn, dat het allemaal georganiseerd moet worden.

Bij De Wissel in Schiedam wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd via de 'koffiepot'. Het wordt wel wat gestimuleerd...
Argument: je ziet mensen die overal gratis koffie drinken.

Bij de Groene Luiken in Vlaardingen is de koffie gratis.
Argument: Onder de bezoekers zijn veel dak- en thuislozen die gewoon niets hebben.
De vrijwilligers schenken de koffie in. Zij doen dat niet op commando. Zij bepalen zelf wanneer ze inschenken. Als ze in gesprek zijn, dan moeten de gasten even wachten.

Een inloophuis krijgt de koekjes van de voedselbank.

Sommige gasten trakteren als ze iets te vieren hebben. Dat is leuk. Gastheren en gastvrouwen letten wel op dat er geen druk wordt uitgeoefend op andere gasten om ook te trakteren. Immers, niet iedereen wil dat of kan dat.

 

Wederkerigheid tussen gastheren en gastvrouwen en bezoekers

Is er wederkerigheid tussen gastheren/gastvrouwen en bezoekers? Een kenmerk van inloophuizen is dat bezoekers worden benaderd als mens en niet enkel als een probleem. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de wederkerigheid.

• Aan een van de bezoekers is gevraagd of zij de planten wil water geven, want zij is er veel regelmatiger dan de vrijwilligers. Dat doet ze en ze is daar trots op.

• Een van de bezoekers is zo bij dat ze uitroept: 'I cook for you!'

• De wederkerigheid zit hem er in dat het geen hulpverlening is. Bezoekers vertellen hun verhaal. De vrijwilligers horen van de bezoekers terug dat dat juist zo waardevol is. Dat ze gewoon kunnen vertellen, zonder dat ze van alles moeten en zonder dat ze als probleem worden gezien. Daarmee krijgen de vrijwilligers veel terug en dat motiveert.

• Sommige bezoekers zijn altijd passief, die moet je niet te veel vragen.

• Bezoekers elkaar gaan helpen. Die verantwoordelijkheid nemen ze.

• Een van de bezoekers bracht een keer de Metro mee. Dat viel in goede aarde. Nu brengt hij altijd de Metro mee. Niet alleen voor het inloophuis; bij enkele andere bezoekers gooit hij ze in de brievenbus. Dat is zijn vaste routine geworden.

• Als je bezoekers vraagt om een keer te helpen, zijn ze blij dat ze er bij horen. Doordat mensen met elkaar in contact komen, kun je ze aan elkaar koppelen.

Wat kun je van een vrijwilliger verwachten?

Het kan gebeuren dat door omstandigheden een vrijwilliger minder gaat functioneren. Dat is niet altijd bespreekbaar. Het vrijwilligerswerk kan een grote rol spelen in het eigen sociale leven en de eigen identiteit. Hoe blijf je in gesprek met de vrijwilliger?
Coördinatoren gaan hier meer of minder impliciet mee om.

• Indien er een vrijwilligerscontract is, dan kun je naar het contract verwijzen.

• Eens in de twee jaar een kort welzijn gesprek met iedere vrijwilliger. Dan kun je dit soort dingen vroegtijdig bespreken.

• Een coördinator neemt de vrijwilliger bij gelegenheid mee om boodschappen te doen. Dan is er wat meer tijd om te praten.

• Wat je als coördinator doet, is ook afhankelijk van de bezoekers. Wat verwachten de bezoekers en wat hebben zij nodig?

• Vrijwilligers spreken elkaar aan op hun houding. Dit is vooral het geval als het bezoekers zijn die wel eens agressie vertonen, dan is de sfeer heel erg belangrijk.

• Minder inroosteren. Dit werkt niet altijd, het kan leiden tot wantrouwen.

• Een feestje organiseren en daarmee markeren hoe lang of intensief iemand al vrijwilliger is. Dan erken je de vrijwilliger in de bijdrage die hij/zij gehad heeft en je creëert voor de vrijwilliger een moment om de balans op te maken.

• Benoem steeds weer het doel van het werk en de rol van de vrijwilliger, in vergaderingen, bijeenkomsten, nieuwsbrieven, verslagen enzovoort.

Nieuwe vrijwilligers vinden blijft moeilijk voor sommige inloophuizen.

• Advertenties in huis aan huis bladen
• Beperk je niet tot kerkelijke vrijwilligers
• Doe een actie, bijvoorbeeld 'Help het inloophuis de zomer door'.
• Sluit aan bij de werving van een verwante organisatie in de stad.
• Nodig een journalist uit om bekender te worden.


 

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door