Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... samenwerken

 
Civil society is van de burger

In tijden van bezuiniging is er behoefte aan  vrijwilligers om de maatschappelijke gaten te vullen.’ Maar vaak is dat alleen als uitvoerder. De overheid stelt de prioriteiten en de beroepsbestuurder geeft de kaders. Eigenaarschap is echter de kern van een civil society. Als we de civil society nieuw leven willen inblazen, moeten we ook het eigenaarschap teruggeven. Dat vraagt om nieuwe vormen van bestuur. Besturen waarin het makkelijker is om tijdelijk en snel te participeren. Bijvoorbeeld door meer diversiteit, meer ruimte voor initiatieven van onderop en meer mensen laten meespreken met moderne media. Marike Kuperus en Lucas Meijs reflecteren hier op. Kijk hier voor hun artikel.
 

lees meer >>
 
Eenzaamheid en sociaal isolement

Hoe herken je eenzaamheid en sociaal isolement? Welke aanpak werkt en wat zijn de knelpunten? Verslag van een uitwisseling met voorbeelden uit Arnhem, Den Haag, Lelystad met een inleiding van Marina Jonkers van LESI.

lees meer >>
 
Sociaal isolement en vrijwilligers

Wat kunnen vrijwilligers doen bij sociaal isolement? Wat is hun rol? Wat is nodig om goed samen te werken met professionals? Dat moet je weten als je als organisatie werkt met sociaal geisoleerde mensen. Onderzoek van Anja Machielse en Marina Jonkers laten vanuit de praktijk zien wat werkt en waar knelpunten zijn. Relevante kennis voor kerkelijk werk, waarbij juist de aandacht uitgaat naar mensen die onzichtbaar zijn.

lees meer >>
 
Aanpak sociaal isolement en armoede in Antwerpen

Het Open Huis van het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen deed een driejarig project over armoede en sociaal isolement. Met mensen in situaties van armoede ging men in gesprek over de risico's en de gevolgen van sociaal isolement en men ging aan de slag om sociaal isolement te verminderen.

lees meer >>
 
Onderzoek relatie diaconie en inloophuizen

In 2014 deed Henk-Jan Gosseling voor Kerk in Actie het Onderzoek relatie diaconieën en inloophuizen.
 
We zien dat diaconieën hier ook over willen nadenken. Zij hebben latente behoefte hebben aan ondersteuning hierbij. Diaconieën vinden het ook wel een gemis dat er minder wisselwerking is met het inloophuis. Dat het organisatorisch op eigen benen staan is prima, maar inhoudelijk liggen er nog onbenutte kansen. Diaconieën willen zeker meedenken over de koers van het inloophuis.
 

lees meer >>
 
Scherpstelling isolement onder ouderen

Vereenzaming en toename van sociaal isolement van ouderen: een reëel
en toenemend probleem in Den Haag. De Protestantse Diaconie van Den
Haag vraagt er uw aandacht voor.

lees meer >>
 
Opgroeien in armoede

Klik hier voor het dossier 'Wat werkt bij armoedebestrijding': Dit dossier van Movisie van maart 2016 vermeldt de meest recente inzichten vanuit onderzoek en praktijk naar werkzame factoren in de aanpak van armoede.
Armoede wordt doorgaans gezien als een situatie waarin het inkomen van een huishouden onder een minimaal maatschappelijk aanvaardbare grens is gezakt. Maar tegenwoordig beschouwen steeds meer beleidsmakers armoede als een breder probleem van maatschappelijke participatie en sociale uitsluiting.
In het dossier wordt antwoord geven op de vraag wat overheden, professionals en burgers zelf kunnen doen om armoede op een succesvolle wijze te voorkomen en aan te pakken.

Download de nieuwsbrief juli 2016 Doen en meedoen van Stichting De Vonk.


Scherpstelling 2 Armoede onder kinderen van de Diaconie van Den Haag:  cijfers, trends, ervaringsverhalen en aanbevelingen

Stichting Leergeld voor snelle hulp

Armoede heeft de speciale aandacht van Skanfonds
 

 
Succesfactoren voor het werven van Wmo gelden

Knelpunten en mogelijkheden in beeld, gebaseerd op de hulp die 30 organisaties in het verleden kregen via Netwerk DAK. De succesfactoren zijn voor u op een rij gezet door Pieternel Ermen.

lees meer >>
 
links

 Tweeluik Religie en publiek domein (april 2009), een handreiking van de VNG

 

 
Sociale kaart

Stappen voor het maken van een sociale kaart.

lees meer >>
 
Armoede en Kinderen

Kunnen kinderen uit arme gezinnen nog wel meedoen in de samenleving? Daarover gaat Speelruimte, het onderzoek van stichting De Vonk. Bestel het rapport hier.
 

lees meer >>
 
ondersteuning bij armoede

De handreiking Mobility Mentoring beschrijft hoe ondersteuning aan mensen met armoede en schulden met Mobility Mentoring eruit ziet: de basisprincipes, wat er bijzonder aan is en de gebruikte instrumenten.

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de armoede onder kinderen structureel aan te pakken, kijk hier voor meer informatie.
 

lees meer >>
 
Kerken en armoede


70 diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland worden gepresenteerd in de bundel 'Betrokkenheid troef'. Het Knooppunt Kerken en Armoede wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede zichtbaar maken en allen die hieraan werken inspireren in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.

 

lees meer >>
 
Kerkelijke noodfondsen


Kerk in actie biedt ondersteuning aan plaatselijke kerken die een noodfonds willen oprichten. In een artikel in Diakonia van augustus 2015 vindt u een stappenplan van 10 stappen. Kerk in Actie biedt gratis ondersteuning en advies bij het opzetten van zo’n fonds.
 

lees meer >>
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door