Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Levensvragen in het inloophuis

Hoe ga je om met levensvragen als vrijwilliger en coördinator in het inloophuis.
Het verslag geeft veel tips en voorbeelden uit de prakijk.

 

lees meer >>
 
regionale bijeenkomsten PR uit het hart

Download 10 tips bij het schrijven

De kern van de boodschap bij het nadenken over pr is:
-bepaal eerst wat je wilt bereiken en zoek daar dan middelen bij die passen
-speel in op de emotie.
Het verslag geeft vele tips en voorbeelden uit de praktijk.


 

lees meer >>
 
Aandacht voor zingeving

In 2016 stonden de regionale bijeenkomsten in het teken van aandacht voor zingeving.  Hermen van Dorp of Suzanna Louwerse waren op deze avonden te gast als inleiders. Hieronder vindt u hun inhoudelijke bijdragen.

De mens als verhaal - Hermen van Dorp
achtergronden bij het thema aandacht voor zingeving.
Zingevingsvragen ambulante psychiatrie - Suzanna Louwerse

Zingeving in inloophuizen
Thema stilte
Thema Zingeving in het gesprek
Thema (Feesten en) rituelen in het inloophuis

Verslagen van de regionale bijeenkomsten
Verslag regionale bijeenkomst GOUDA - 1 april 2016
Verslag regionale bijeenkomst HILVERSUM - 23 mei 2016
Verslag regionale bijeenkomst DEVENTER- 14 juni 2016
Verslag regionale bijeenkomst LEEUWARDEN - 29 augustus 2016
Verslag regionale bijeenkomst  ALKMAAR - 12 september 2016
Verslag regionale bijeenkomst EDE - 19 september 2016

Evaluatie van de regionale bijeenkomsten 2016


 

 
De keus is aan u!

2015: Regionale bijeenkomsten over de positie van vrijwillige inzet in tijden van transitie

In 2015 hadden de regionale bijeenkomsten het thema 'De keuze is aan U, over de positie van vrijwillige inzet in tijden van transitie'. Op deze pagina vindt u verslagen, de presentatie bij de bijeenkomsten, achtergrond artikelen en websites met aanvullende informatie. Wilt u als organisatie zelf een bijeenkomst over dit thema houden dan kunt u contact opnemen met Marike Kuperus, marike@kuperusenco.nl, David Wijnperle, david@kuperusenco.nl of Jan van Diepen. De belangrijkste lijnen zijn terug te lezen in de blog van Davis Wijnperle. Klik hier om de blog te lezen.

 
Achtergrondinformatie bij de bijeenkomsten
Verslag
Presentatie:
Klik hier voor de film Eigen kracht bij kwetsbaarheid
   
Literatuursuggesties  
Artikel over de Golden Circle klik hier
   
Pak de Passie! Het boek 'Pak de passie' gaat niet alleen over het binden en vinden van moderne vrijwilligers, maar ook over sturing en ruimte geven; dienend leiderschap; hoe kijk je naar betrokkenheid. 'Pak de passie' is een boek met rijke  inhoud, verpakt in een  reeks schema’s, korte artikelen, en testen. Deze uitgave van Movisie is zeker waardevol voor medewerkers van inloophuizen en buurtpastoraat.
Pak de Passie! gaat over betrokkenheid 2.0 in (vrijwilligers)organisaties. In het magazine gaan we in op vragen als: Wat is betrokkenheid eigenlijk? Hoe kun je betrokkenheid herkennen en inzetten? Kun je betrokkenheid eigenlijk wel organiseren? Het magazine geeft nieuwe gezichtspunten, legt spannende verbindingen en biedt inspirerende verhalen.
Download of bestel deze publicatie bij Movisie.
Civil society is van de burger In tijden van bezuiniging is er ‘behoefte aan vrijwilligers om de maatschappelijke gaten te vullen.’ Maar vaak is dat alleen als uitvoerder. De overheid stelt de prioriteiten en de beroepsbestuurder geeft de kaders. Eigenaarschap is echter de kern van een civil society. Als we de civil society nieuw leven willen inblazen, moeten we ook het eigenaarschap teruggeven. Dat vraagt om nieuwe vormen van bestuur. Besturen waarin het makkelijker is om tijdelijk en snel te participeren. Bijvoorbeeld door meer diversiteit, meer ruimte voor initiatieven van onderop en meer mensen laten meespreken met moderne media. Marike Kuperus en Lucas Meijs reflecteren hier op. Kijk hier voor het artikel.
   
   
   
   
   

  

 
Overige verslagen van regionale bijeenkomsten

Onderstaand vindt u oudere verslagen van regionale bijeenkomsten

 
Vrijwilligers Brabantse inloophuizen bijeen

"Jullie moeten veel  meer laten zien wat jullie doen, want jullie werk is ontzettend waardvol." Met deze boodschap stak theoloog Erik Borgman de zaal met zo'n 40 vrijwilligers van inloophuizen uit Brabant, een hart onder de riem.
Het is noodzakelijk om te vertellen wat er mis is in de samenleving, en over je eigen werk als vreugdevol.

lees meer >>
 
regionale bijeenkomst veluwe

Op  januari kwamen de inloopcentra in de regio Veluwe Vallei-Betuwe bij elkaar met 19 personen uit 6 inloophuizen.
Dat er nieuwe bezoekers komen is iets dat 4 van de 6 inloophuizen constateren. Dat zijn met name mensen met een verstandelijke beperking, en dak- en thuislozen. Eén van de inloopcentra kreeg het verzoek om de deuren open te stellen voor een groep bezoekers met de nodige gedragsproblemen. Dat is lastig, want de vraag is of de huidige vrijwilligers dat kunnen en willen. “Formuleer helder waar je voor staat en wat je zelf kunt en wilt, en geef van daaruit een antwoord”, was een van de suggesties. “Werf nieuwe vrijwilligers of laat een hulpverlener van die andere instelling er bij zijn”, waren andere ideeën.

lees meer >>
 
Bijeenkomst rond sociaal isolement in Zaandam

Inloophuizen en buurtpastoraat en vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van eenzaamheid en sociaal isolement. Hoe kunnen zij die rol goed vervullen? Wat is eenzaamheid, hoe kun je het herkennen en wat kun je er aan doen?
Rondom deze vragen hield Marina Jonkers, deskundige van het LESI, Landelijke Expertisecentrum Sociale Interventies, een inleiding.

lees meer >>
 
Bijeenkomst over fondsenwerven in Apeldoorn

Fondsenwerven en alles wat daar mee samenhangt, was het onderwerp van de regionale bijeenkomst in Apeldoorn. Fondsenwerven is niet een bijzaak, maar is integraal onderdeel van het werk. De organisatie moet er op ingericht zijn, bijvoorbeeld qua financiële verslaglegging en een transparante organisatiestructuur.
 

lees meer >>
 
Regionale bijeenkomst Heerenveen

Op 29 september kwam de regio Noord-oost Nederland bijeen met 20 personen van 6 inloophuizen. We spraken over het belang van levensbeschouwelijke bronnen bij vrijwilligerswerk en eenzaamheid en sociaal isolement.

lees meer >>
 
Regionale bijeenkomst Westervoort

Het succes van een inloophuis dat pas 2 jaar bestaat
Inloop, een facebookpagina, jongeren die via M25 diaconaal actief zijn en kritiek op de toenemende armoede problematiek. Vol enthousiasme vertelde Ria Doornbusch tijdens de regionale bijeenkomst in Westervoort over inloophuis De Herberg. Interessant vanwege de verschillende invalshoeken rond armoede: een weggeefhoek op de facebookpagina, een inzamelactie voor de voedselbank en gesprekken met de wethouder. Dat alles makkelijk te volgen via facebook. Tijdens deze bijeenkomst was er ook aandacht voor levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk. De bijeenkomst was een samenwerking van Netwerk DAK met het maatschappelijk activeringswerk KCMA. Kijk hier voor het verslag.
 

lees meer >>
 
regionale bijeenkomst Zeist

Deze regionale bijeenkomst waren we te gast bij Inloophuis Vollenhove te Zeist. Het inloophuis is in een woning op de begane grond van een flat die qua afmetingen aan de Amsterdamse Bijlmer doet denken. Aanwezig zijn zeven personen van drie inloophuizen. Door de start met soep en brood was er de tijd om dieper de vragen rondom identiteit in te gaan. En echt met elkaar in gesprek te gaan.
 

lees meer >>
 
Regionale bijeenkomst in Tiel

Tijdens de regionale bijeenkomst in Tiel ging het over hoe een inloophuis kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen in zorg en welzijn. Verwacht wordt dat meer mensen met een verstandelijke beperking gebruik gaan maken van inloophuizen.
 

lees meer >>
 
Regionale bijeenkomst Vlaardingen

Wat maakt Aanloophuis De Groene Luiken tot een succes? Wat kun je als inloophuis doen rond eenzaamheid en sociaal isolement. Deze twee onderwerpen stonden centraal op de regionale bijeenkomst in Vlaardingen eind maart.
 
 

lees meer >>
 
Regionale bijeenkomst Noord Nederland

Op de regionale bijeenkomst in Assen ging het over kansen voor inloophuizen.
De reacties op de bijeenkomsten waren zeer positief: “Het is goed om te merken dat we niet alleen zijn”, werd gezegd tijdens de bijeenkomst voor inloophuizen in Noord Nederland. De zeven aanwezige inloophuizen benoemden hun parels. Bijvoorbeeld: “op een middag zie je alle vrijwilligers en gasten, sommige stinken of zien er vreemd uit, maar we zijn er allemaal samen en hebben plezier!”
“Door de ervaringen van anderen, ga ik opnieuw nadenken over mijn eigen aanpak.”
 

lees meer >>
 
Regionale bijeenkomst te Schiedam

In de vorm van 'Tips uit de regio' vindt u onderstaand het verslag van de bijeenkomst in Schiedam. Vier onderwerpen kwamen aan de orde.

Training van vrijwilligers
Betalen voor de koffie
Wederkerigheid tussen gastheren en gastvrouwen en bezoekers
Wat kun je van een vrijwilliger verwachten? 
 

lees meer >>
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door