Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Regionale bijeenkomst Westervoort

Onderstaand kunt u het verslag lezen, hier kunt u het downloaden.
   
Regionale bijeenkomst in Westervoort: het succes van De Herberg
 
De regionale bijeenkomst op 18 juni 2014 in Gelderland werd georganiseerd samen met het maatschappelijk activeringswerk KCMA. Een vijftal inloophuizen was vertegenwoordigd die zich die dag ook verdiepten in het belang van levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk. Organisatorische en inhoudelijk vragen kwamen aanbod. De aanwezigen waren zo enthousiast dat er besloten is om in het najaar een bijeenkomst rond fondsenwerving te houden en volgend voorjaar een inhoudelijke bijeenkomst.
Pastor Ria Doornbusch van Inloophuis De Herberg te Westervoort – het inloophuis ontving in 2013 de Ariënsprijs - was onze gastvrouw. Zij deed de aftrap in het programma met haar inleiding over het succesverhaal van het inloophuis. De Herberg zit nog in de oprichtingsfase maar telt nu al vijftig vrijwilligers die diverse activiteiten verzorgen.

De mogelijkheden van social media
Een onderdeel van het succes is o.a. het gebruik van social media door Pastor Doornbusch. Tijdens de bijeenkomst konden we getuige zijn hoe een bericht, dat zij de avond tevoren had geplaatst op de facebook van het inloophuis, werd gevolgd door hoeveel personen, waar vandaan en in welke leeftijdscategorie. De teller van bezoekers bleef oplopen gedurende onze bijeenkomst en kwam uiteindelijk op 1800 volgers uit. En wie weet waar de teller nu op staat. De snelheid van de sociale media en de enorme reikwijdte werd duidelijk zichtbaar. Op de facebook van het inloophuis is ook een weggeefhoek geïnstalleerd die goed en zelfstandig functioneert. Mensen weten elkaar te vinden en nemen zelf initiatief om spullen weg te geven. Het feit dat deze weggeefhoek van een kerkelijke organisatie is, geeft kennelijk extra vertrouwen. Via de social media komen er nieuwe mogelijkheden in beeld voor inloophuizen.

De jongeren die mee doen aan M25 is eveneens een belangrijke pijler van De Herberg. Na het vormsel zijn de jongeren van de 4 onderdelen van de ene parochie bijeen gebracht. Ze zijn samen dingen gaan doen en gaan bekijken. Bijvoorbeeld het huis van bewaring werd bezocht. Ria Doornbusch ziet de jongeren groeien in hun aandacht. Gaandeweg blijkt dat het leven van deze jongeren zelf ook niet altijd vlekkeloos verloopt. ADHD, licht verstandelijke beperking, problemen thuis … het komt allemaal voor in de groep.

Ervaring delen via Netwerk DAK
Helma Hurkens, coördinator Netwerk DAK geeft informatie vanuit Netwerk DAK over ondersteuning, aandacht voor fondsenwerving, sociaal isolement. Je merkt bij de inloophuizen in het land dat er nieuwe vragen op hen afkomen. Gemeente en reguliere instellingen zoeken meer dan voorheen de samenwerking met de inloophuizen met hun vrijwilligers. Nieuwe bezoekers zoals mensen met een verstandelijke beperking dienen zich aan. Steeds meer bezoekers hebben financiële problemen en schulden. Het is belangrijk om als inloophuis de samenwerking te zoeken en tegelijkertijd de eigen identiteit te behouden. Fondsen zijn bereid om bij te dragen, maar dat vraagt wel dat de organisatie goed op orde is. Alle aanwezige inloophuizen geven aan dat de financiën een punt van zorg zijn. Netwerk DAK wil de inloophuizen ondersteunen. Op de website www.netwerkdak.nl staat veel informatie. Doordat bijna alles van de aangesloten organisaties afkomstig is, sluit het goed aan bij de praktijk. Dit jaar zijn er in het hele land regionale bijeenkomsten geweest.

Geen buurthuis
Als inhoudelijk thema werd tijdens deze bijeenkomst het belang van levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk verkend. Inloophuis De Herberg is immers geen buurthuis of soos. Dat geldt voor de meeste inloophuizen die door een geloofsgemeente of parochie zijn geïnitieerd. Wat is het verschil?

Kleine grootste gebaren
Mirjam Schuilenga verzorgde hierover een inleiding naar aanleiding van haar vorig jaar verschenen publicatie: ‘Kleine grootse gebaren, over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk’. Kenmerkend is de eigen dynamiek van dit vrijwilligerswerk, het niet instrumenteel omgaan met mensen en vooral de aandacht geven kwaliteit aan het werk. Aandacht, tijd en ruimte voor gesprek en ontmoeting met gasten maar ook voor verdieping, toerusting, intervisie voor de vrijwilligers.

Modern fatsoen
Samen bekeken we een casus uit de Trouwrubriek voor ingezonden brieven aan Beatrijs Ristema die advies geeft over moderne manieren. Het verschil tussen modern fatsoen en levensbeschouwelijk met elkaar omgaan werd in de groep verder besproken, wat levendige inzichten opleverde.
De bijeenkomst werd afgerond met een smaakvol gedekte tafel en lunch verzorgd door de gastvrouwen van de Herberg. De volgende regionale bijeenkomst vindt plaats in inloophuis De Herberg te Apeldoorn. Via de websites van het DAK (www.netwerkdak.nl) en het KCMA houden we u op de hoogte.
U kunt Inloophuis de Herberg en pastor Doornbusch volgen via: www.facebook.com/InloophuisDeHerberg, www.twitter.com/inloopdeHerberg, https://www.facebook.com/ria.doornbusch#!/groups/533877346626266/


Het boek ‘Kleine grootse gebaren’, van Mirjam Schuilenga handelt over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk. “Het is van belang om stil te staan bij levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, vanwege de kracht van het kleine gebaar, waarin het grote meespeelt.”
ISBN 9789052639628 - prijs 7.50 – 48 pag, te bestellen bij uitgeverij Narratio tel. 0183 628188, verkoop@narrratio.nl, of via www.kerkboek.nl (ook in België) of bij uw eigen boekhandel.
 

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door