Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Regionale bijeenkomst Heerenveen

Download het verslag

 

Verslag regionale bijeenkomst Heerenveen 29 september 2014

De bijeenkomst startte om zes uur met soep en brood en gelegenheid om bij te praten.
Namens Inloophuis Oer de Brêge, heet bestuurslid Gerda Groen de aanwezigen hartelijk welkom.
     

Eenzaamheid en isolement

Vervolgens gaat Helma Hurkens, coördinator van Netwerk DAK, in op ontwikkelingen in zorg en welzijn. Het is de Week tegen de eenzaamheid van 28 september tot 4 oktober. Als je naar de doelstellingen van de aanwezige organisaties kijkt, dan zie je dat ze zich allemaal richten op mensen die weinig sociale contacten hebben. Het gaat om mensen die eenzaam zijn, of zoals het ook wordt genoemd: mensen in sociaal isolement.
In de week tegen de eenzaamheid vragen acht landelijke organisaties aandacht voor dit groeiend maatschappelijk probleem. Eenzaamheid en sociaal isolement worden nog steeds gezien als een persoonlijk probleem dat ieder persoonlijk moet oplossen. Maar in feite is het een maatschappelijk probleem dat samenhangt met de manier waarop de samenleving georganiseerd is.
Sociaal isolement neemt toe, met name onder ouderen. Hoe komt dat?
1.mensen wonen langer thuis.
2.professionals doen meer een beroep op eigen kracht en zeggen dat mensen zelf hun problemen moeten oplossen met hulp van hun netwerk.
3.individualisering (vorige bijeenkomst had Ellen Hogema het daar over: kerken vallen weg,  kinderen wonen ver weg, man en vrouw werken, gemeenschap is minder vanzelfsprekend): in onze samenleving moet je actief zijn en zelf er op uit gaan. Je bent meer op jezelf aangewezen en niet iedereen kan dat.
Toch: eenzame mensen komen niet vanzelf naar een inloophuis, en ook niet naar een kaartclub, gezelligheidsvereniging of anderszins. Als je iets voor eenzame mensen wilt doen, dan gaat het niet vanzelf. Uit onderzoek blijkt dat er vier stappen zijn.
1.visie ontwikkelen
2.signaleren
3.bereiken
4.aanbod
Ad 1. Visie ontwikkelen
Om in te spelen op de toenemende problematiek van eenzaamheid, is het belangrijk om een visie te ontwikkelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten isolement. Er kan sprake zijn van isolement dat samenhangt met de situatie: ziek worden, in een rolstoel terecht komen, overlijden van partner of goede vriend, kinderen gaan verder weg wonen. Er bestaan ook situaties van structureel isolement. Dan bestaat het al lang, de situatie is complex en vaak zijn er problemen op meerdere levensgebieden. Deze verschillende soorten isolement, vragen ook om verschillende manieren om naar oplossingen te zoeken.
Ad 2. Signaleren
Voor alle mensen in isolement geldt: niemand stapt binnen en zegt ‘ik ben eenzaam’.
Het is een kwestie van zoeken, signaleren. Door samenwerking met andere organisaties, buurtbewoners, kerken, voor mantelzorgers, komen signalen boven.
Ad 3. Bereiken en aanbod
Hoe kun je mensen bereiken? Inloophuizen hebben een aanbod waar mensen naar toe kunnen komen. We gaan meestal niet naar de mensen toe. Hoe kunnen geïsoleerde mensen ons dan vinden om van het aanbod gebruik te maken? Dat zal meestal gaan via andere bezoekers en via reguliere organisaties van zorg en welzijn. Zij komen wel met geïsoleerde mensen in contact. Zorg dat je aanbod goed bij hen bekend is, houd regelmatig contact en nodig hulpverleners, schuldhulpmaatjes en anderen uit om in je inloophuis te komen kijken. Als zij dan met geïsoleerde mensen in contact komen, kunnen ze doorverwijzen, of desnoods met iemand mee komen de eerste keer. Zo kunnen wij er voor zorgen dat meer geïsoleerde mensen van ons aanbod gebruik maken.
In de pauze is er gelegenheid om de mooie tuin van Oer de Brêge te bezichtigen.
 
        
 

Levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk

Mirjam Schuilenga verzorgde een inleiding over levensbeschouwlijk vrijwilligerswerk, naar aanleiding van haar vorig jaar verschenen brochure: ‘Kleine grootse gebaren, over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk’. Kenmerkend is de eigen dynamiek van dit vrijwilligerswerk. Het niet instrumenteel omgaan met mensen en vooral de aandacht, geven kwaliteit aan het werk. Aandacht, tijd en ruimte voor gesprek en ontmoeting met gasten maar ook voor verdieping, toerusting, intervisie voor de vrijwilligers.
Samen bekeken we een casus uit de Trouwrubriek voor ingezonden brieven aan Beatrijs Ritsema die advies geeft over moderne manieren. Het verschil tussen modern fatsoen en levensbeschouwelijk met elkaar omgaan werd in de groep verder besproken, wat levendige inzichten opleverde.
Jan van Opstal eindigt de avond. Hij vertelt nog kort over de plannen van Netwerk DAK om een onderzoek te laten doen naar drie inloophuizen.
Alle aanwezigen ontvangen een exemplaar van de brochure ‘Kleine grootse gebaren’.
Op de website www.netwerkdak.nl is veel informatie te vinden over inhoudelijke en organisatorische onderwerpen.
De 25 aanwezigen zijn zeer enthousiast over deze bijeenkomst en willen volgend jaar weer bij elkaar komen.
Tenslotte worden de medewerkers van Inloophuis Oer de Brêge bedankt voor de hartelijke ontvangst en de lekkere soep en broodjes.

   
 
     
 

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door