Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... reflectie over vrijwilligers

 
Leren omgaan met vrijwilligers

De maatschappij verandert en de inloophuizen en buurtpastoraten zullen daarin mee moeten. Maar wat verandert er precies? Waar vallen de gaten door het afbrokkelen van de verzorgingsstaat? En voelen vrijwilligers zich nog wel senang in de inloophuizen en buurtpastoraten? Een verkenning.
 

lees meer >>
 
Kleine grootse gebaren

Dit cahier over levensbeschouwlijk vrijwilligerswerk gaat over een specifieke vorm van motivatie, die geput wordt uit de christelijke levensbeschouwing. Het is van belang om stil te staan bij levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, vanwege de kracht van het kleine gebaar, waarin het grote meespeelt.
Lees het voorwoord van bisschop Gerard de Korte.

lees meer >>
 
Presente vrijwilligers

Over presentiebeoefening, zorgvrijwilligers, de mogelijkheid je in presentie te scholen en wat daarin te ontdekken valt, schrijft Henk Meeuws aan de hand van enkele uit het leven gegrepen getuigenissen. Welk inzicht valt je al doende te beurt?

lees meer >>
 
Theologen over de participatiesamenleving

Waarop bouw je een participatie, die het uithoudt en sterk
blijft in de weerbarstige werkelijkheid van de samenleving van nu? Komt naastenliefde als een gevoel van binnenuit of als een gebod van buitenaf?

lees meer >>
 
Vrijwilligerswerk als gave

Er is vrijwilligerswerk en dat is genade. Dat genadige karakter van het vrijwilligerswerk betekent dat het goed is en belangrijk voor het goed functioneren van de samenleving. Het betekent ook dat het een geschenk is en zich niet laat afdwingen.

lees meer >>
 
Worden kerken overvraagd door de Wmo?

Door de veranderingen binnen zorg en welzijn worden kerken opeens interessant voor de overheid. maar ... je kan van een kerk geen mantelzorgclub maken.

Marja Jager-Vreugdenhil onderzocht te grenzen.

lees meer >>
 
Vrijwilligers vinden en binden

Het boek 'Pak de passie' gaat niet alleen over het binden en vinden van moderne vrijwilligers, maar ook over sturing en ruimte geven; dienend leiderschap; hoe kijk je naar betrokkenheid. 'Pak de passie' is een boek met rijke  inhoud, verpakt in een  reeks schema’s, korte artikelen, en testen. Deze uitgave van Movisie is zeker waardevol voor medewerkers van inloophuizen en buurtpastoraat.

Pak de Passie! gaat over betrokkenheid 2.0 in (vrijwilligers)organisaties. In het magazine gaan we in op vragen als: Wat is betrokkenheid eigenlijk?
Hoe kun je betrokkenheid herkennen en inzetten? Kun je betrokkenheid eigenlijk wel organiseren?

Het magazine geeft nieuwe gezichtspunten, legt spannende verbindingen en biedt inspirerende verhalen.

Download of bestel deze publicatie bij Movisie.

 
Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

Het onderzoek ‘Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?’ is een studie naar het grotere beroep op vrijwilligers in de verpleegzorg voor ouderen, de dagbesteding voor mensen met een beperking en in het beheer van bijvoorbeeld buurthuizen en speeltuinen. Uit het onderzoek blijkt dat taken in zorg en welzijn die eerst door beroepskrachten werden verricht, niet volledig kunnen worden overgedragen aan vrijwilligers.

lees meer >>
 
De morele betekenis van vrijwilligerszorg

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is meer dan een bestuurlijk instrument. Het heeft ook een moreel doel: het versterken van de verantwoordelijkheid voor eigen en andermans zorg en welzijn. Vrijwilligerszorg past bij dit doel en kan in het nieuwe bestel een bijzondere rol spelen, aldus Eric van der Vet, auteur van 'Lokale staat van zorg. De morele betekenis van vrijwilligerszorg voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015'.

lees meer >>
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door