Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... reflectie over vrijwilligers

 
Grenzen aan vrijwillige inzet

Eenzame ouderen hebben vooral behoefte aan aandacht en emotionele steun. Het stimuleren van sociale contacten sluit lang niet altijd aan op de behoefte. Om inzicht te krijgen in de grenzen van vrijwillige inzet is onderzoek uitgevoerd naar een maatjesproject voor eenzame ouderen die hun zelfstandigheid dreigen te verliezen.

lees meer >>
 
Leren omgaan met vrijwilligers

De maatschappij verandert en de inloophuizen en buurtpastoraten zullen daarin mee moeten. Maar wat verandert er precies? Waar vallen de gaten door het afbrokkelen van de verzorgingsstaat? En voelen vrijwilligers zich nog wel senang in de inloophuizen en buurtpastoraten? Een verkenning.
 

lees meer >>
 
Kleine grootse gebaren

Dit cahier over levensbeschouwlijk vrijwilligerswerk gaat over een specifieke vorm van motivatie, die geput wordt uit de christelijke levensbeschouwing. Het is van belang om stil te staan bij levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, vanwege de kracht van het kleine gebaar, waarin het grote meespeelt.
Lees het voorwoord van bisschop Gerard de Korte.

lees meer >>
 
Theologen over de participatiesamenleving

Waarop bouw je een participatie, die het uithoudt en sterk
blijft in de weerbarstige werkelijkheid van de samenleving van nu? Komt naastenliefde als een gevoel van binnenuit of als een gebod van buitenaf?

lees meer >>
 
Vrijwilligerswerk als gave

Er is vrijwilligerswerk en dat is genade. Dat genadige karakter van het vrijwilligerswerk betekent dat het goed is en belangrijk voor het goed functioneren van de samenleving. Het betekent ook dat het een geschenk is en zich niet laat afdwingen.

lees meer >>
 
Civil society is van de burger

In tijden van bezuiniging is er behoefte aan  vrijwilligers om de maatschappelijke gaten te vullen.’ Maar vaak is dat alleen als uitvoerder. De overheid stelt de prioriteiten en de beroepsbestuurder geeft de kaders. Eigenaarschap is echter de kern van een civil society. Als we de civil society nieuw leven willen inblazen, moeten we ook het eigenaarschap teruggeven. Dat vraagt om nieuwe vormen van bestuur. Besturen waarin het makkelijker is om tijdelijk en snel te participeren. Bijvoorbeeld door meer diversiteit, meer ruimte voor initiatieven van onderop en meer mensen laten meespreken met moderne media. Marike Kuperus en Lucas Meijs reflecteren hier op. Kijk hier voor hun artikel.
 

lees meer >>
 
Worden kerken overvraagd door de Wmo?

Door de veranderingen binnen zorg en welzijn worden kerken opeens interessant voor de overheid. maar ... je kan van een kerk geen mantelzorgclub maken.

Marja Jager-Vreugdenhil onderzocht te grenzen.

lees meer >>
 
Vrijwilligers vinden en binden

Het boek 'Pak de passie' gaat niet alleen over het binden en vinden van moderne vrijwilligers, maar ook over sturing en ruimte geven; dienend leiderschap; hoe kijk je naar betrokkenheid. 'Pak de passie' is een boek met rijke  inhoud, verpakt in een  reeks schema’s, korte artikelen, en testen. Deze uitgave van Movisie is zeker waardevol voor medewerkers van inloophuizen en buurtpastoraat.

Pak de Passie! gaat over betrokkenheid 2.0 in (vrijwilligers)organisaties. In het magazine gaan we in op vragen als: Wat is betrokkenheid eigenlijk?
Hoe kun je betrokkenheid herkennen en inzetten? Kun je betrokkenheid eigenlijk wel organiseren?

Het magazine geeft nieuwe gezichtspunten, legt spannende verbindingen en biedt inspirerende verhalen.

Download of bestel deze publicatie bij Movisie.

 
Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

Het onderzoek ‘Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?’ is een studie naar het grotere beroep op vrijwilligers in de verpleegzorg voor ouderen, de dagbesteding voor mensen met een beperking en in het beheer van bijvoorbeeld buurthuizen en speeltuinen. Uit het onderzoek blijkt dat taken in zorg en welzijn die eerst door beroepskrachten werden verricht, niet volledig kunnen worden overgedragen aan vrijwilligers.

lees meer >>
 
Meerwaarde van vrijwilligers

Hebben vrijwilligers meerwaarde in de maatschappelijke opvang? Daarover hield Jan van Opstal een inleiding in Groningen.
 

lees meer >>
 
De morele betekenis van vrijwilligerszorg

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is meer dan een bestuurlijk instrument. Het heeft ook een moreel doel: het versterken van de verantwoordelijkheid voor eigen en andermans zorg en welzijn. Vrijwilligerszorg past bij dit doel en kan in het nieuwe bestel een bijzondere rol spelen, aldus Eric van der Vet, auteur van 'Lokale staat van zorg. De morele betekenis van vrijwilligerszorg voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015'.

lees meer >>
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door