Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Over ons

Stichting Netwerk DAK bundelt 100 organisaties van inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat in Nederland en Belgie. Samen zijn het 127 locaties. Die bieden elk op eigen wijze een plek voor buurtbewoners en mensen in kwetsbare wijken en stadsdelen. Ontmoeting, zingeving, geestelijke zorg en presentie zijn kernwoorden voor de 150 theologisch en agogische geschoolde medewerkers en meer dan 5000 vrijwilligers die in deze organisaties werken.
Netwerk DAK is een flexibele organisatie, volop in ontwikkeling met drie partime medewerkers en drie bestuursleden en een kring van ondersteuners op afroep.

Privacybeleid

Kijk hier voor het privacybeleid van Netwerk DAK.

Informatie

Download de folder

Klik hier voor de film van Netwerk DAK

Klik hier voor de film 'Eigen kracht bij kwetsbaarheid'
 

Verbinden – versterken - vertegenwoordigen

De landelijke werkorganisatie van Netwerk DAK heeft tot doel de lokale organisaties met elkaar in contact te brengen en te houden (verbinden), te ondersteunen bij het versterken van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit en daarnaast als belangenbehartiger op te treden in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen (vertegenwoordigen).

Wat doet Netwerk DAK

  • Advies en ondersteuning op het vlak van fondsenwerving, vrijwilligersbeleid, visieontwikkeling en praktische vragen. Neem contact op met Helma Hurkens,  06 3 71 929 76 of Jan van Opstal Janvanopstal@live.nl, 06 2 49 513 53.
  • Innovatie signaleren en stimuleren
  • Bezoeken van en contact houden met aangesloten organisaties.
  • Jaarlijks een landelijke netwerkdag. 
  • Regionale bijeenkomsten in 7 regio's.
  • Twee keer per jaar een bijeenkomst van straat- en drugs pastores.
  • Digitale nieuwsbrief en website.
  • Vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Leden

De verspreiding van alle 100 aangesloten organisaties is te zien op de landkaart. Klik op één van de balonnen boven de landkaart: De organisaties per werksoort (inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat) ziet u dan op de kaart en onder de landkaart verschijnt een lijst van organisaties.
Leden kunnen een beroep doen op ondersteuning, worden uitgenodigd voor regionale en landelijke bijeenkomsten en ontvangen de maandelijkse nieuwsbrief.

Lid worden

Aansluiten is eenvoudig. Neem contact op met Helma Hurkens, secretariaat@netwerkdak.nl, 0637192976 om u aan te melden.
De regeling voor de contributie is als volgt:
Elke organisatie die is aangesloten bij Netwerk DAK betaalt jaarlijks contributie. Als een organisatie onverhoopt wil stoppen, dan geldt een opzegtermijn van één jaar.
Aangesloten organisaties met louter vrijwilligers betalen € 75,= per jaar per organisatie.
Organisaties met één beroepskrachten betalen € 175,= per jaar.
Organisaties met twee of meer beroepskrachten betalen  350,= per jaar.

Visie en jaarverslagen

Netwerk DAK heeft een ambitieus beleidsplan. Wat is nieuw de komende jaren? Innovatie op het vlak van financiën en in kaart brengen van trainingen en deskundigheidsbevordering. In 2018 start een pilot rond het werken met kwetsbare vrijwilligers. Wilt u meedoen met deze pilot, heeft u suggesties of vragen, neem dan contact op.  
Beleidsplan 2018-2020
Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2017


Netwerk DAK is een stichting en een als ANBI erkende instelling. U kunt een bijdrage doneren op iban NL19 INGB 0005 9952 48 ten name van Stichting DAK, onder vermelding van donatie.

Bestuur

Netwerk DAK kent een uitvoerend bestuur dat bestaat vanaf oktober 2017 uit 5 leden.

Piet Kuijper, voorzitter, secretaris

  

Simon Brussel, penningmeester
Krystel Ashra, bestuurslidDirck Vroonland, bestuurslidPaul van Hattem, bestuurslid

Project DAK bij de tijd

Jan van Opstal, projectleider, janvanopstal@live.nlCoördinator

Coördinator Helma Hurkens, 'DAK bij de tijd', ondersteuning en advies, landelijke en regionale bijeenkomsten, nieuwsbrieven en website.

Secretariele ondersteuning

Joke van Heusden zorgt voor de secretariele ondersteuning. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Medewerkers worden betaald volgens de CAO van kerkelijk werkers van de PKN.

Disclaimer

Aan de adviezen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Netwerk DAK is niet verantwoordelijk voor enige schade ontstaan door gebruikmaking van de informatie van deze website.

 

 
Colofon

Ontwerp en bouw: humancontent
Vormgeving: Laura Visser

De foto van de banner is gemaakt door Ferdinand Borger

 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door