Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Oranje Fonds steunt het werk van Netwerk DAK

Steeds meer kwetsbare vrijwilligers doen mee in inloophuizen en bij buurtpastoraat en straatpastoraat en bezoekers krijgen een actieve rol. In de pilot wordt het werken met kwetsbare vrijwilligers verdiept en beschreven met de bedoeling om kennis te delen met andere organisaties.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een andere. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Wil je mee doen met de pilot, neem dan contact op met Helma Hurkens, secretariaat@netwerkdak.nl

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door