Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
nieuwe privacy wetgeving

Het is belangrijk om het privacybeleid te bespreken en te kijken waar en hoe je gegevens bewaart en wie er toegang toe heeft.
Het is belangrijk om privacy regels hoe eenvoudig ook, op de website te zetten.

Het 7 stappenplan is ontworpen voor uiteenlopende organisaties. Stap 4 en 5 kunnen meestal worden overgeslagen. Het stappenplan geeft wel een goede indruk van waar je op moet letten en is daarom heel bruikbaar.

Klik hier voor het overzicht  van de Auroteit persoonsgegevens,
Klik hier voor de tips van de PKN.

U kunt het vrijwilligerscontract aanpassen aan de nieuwe wetgeving met het volgende artikel:

"De vrijwillig(st)er verklaart om, zowel tijdens als na afloop van dit vrijwilligerscontract, ten opzichte van derden strikte geheimhouding te zullen bewaren ten aanzien van alle kennis van persoonlijke, medische en sociale gegevens die hij of zij bij de uitvoering van dit vrijwilligerscontract heeft verkregen. Dit geldt ook voor alles wat de vrijwillig(st)er als geheim is toevertrouwd, en/of waarvan de vrijwillig(st)er het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. De vrijwillig(st)er dient de bepalingen in het privacybeleid van na te komen."
 
Leg in het privacybeleid duidelijk uit wat er van de vrijwilliger verwacht wordt aangaande persoonsgegevens en privacy en maak dit privacybeleid aan de vrijwillig(st)er bekend,dan is dat voldoende om AVG-bestendig te zijn.

kijk hier voor het voorbeeld vrijwilligerscontract.
 

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door