Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Onze missie bij de tijd Strategie voor de toekomst

Op 12 oktober 2016 vond de landelijke dag van Netwerk DAK plaats in Utrecht. Het ochtendprogramma vond plaats op 5 verschillende locaties in de stad. Voor het middagprogramma waren we te gast in De Wijkplaats. Theater, een pitch waarin projecten zich presenteerden, een inleiding van Hendrik-Jan Graber over betrokkenheid en informatie over de activiteiten van netwerk DAK stonden op het programma.
 

lees meer >>
 
Inloophuizen laten vitaliteit zien

Tijdens de geslaagde landelijke netwerkdag van 20 november 2015 was zichtbaar dat inloophuizen vitale organisaties zijn. Inloophuis Meet-Inn te Ede, Markt 17 in Wageningen en Oase Oosterbeek dat twee weken geleden de deuren opende: allen bruisen zij van de activiteit en nieuwe ideeën. Met hun inzet was het mogelijk om een stevig programma neer te zetten.
De dag begon met Jan Rendemens die benadrukte hoe ontzettend belangrijk het is dat deze inloophuizen er zijn: plekken waar je meer bent dan economisch rendement en waar je niets hoeft. Het "Listen to me, Listen to me .... "dat Rogier Pelgrim zong, sloot hier wel heel mooi bij aan.

lees meer >>
 
presentie in de participatiesamenleving

Presentie in de participatiesamenleving heet het artikel waarin wordt teruggeblikt op de landelijke netwerkdag van 17 november 2014.

lees meer >>
 
Zevende Landelijke Netwerkdag

Zo'n 150 mensen luisterden geboeid naar de inleiding van Andries Baart. "Als je eigen kracht zegt, dan moet je er altijd kwetsbaarheid bij noemen." drukte hij de aanwezigen op het hart. "In beleidstaal wordt kwetsbaar iets wat ongewenst is, iets van bepaalde groepen. Maar iedereen is kwetsbaar, wij zijn allemaal kwetsbaar, bijvoorbeeld als je je baan kwijt raakt of als je partner ziek is. Kwetsbaarheid hoort bij het leven en mag niet weggemoffeld worden."
Kijk hier voor een impressie met foto's.
We werden allerhartelijkst ontvangen in het Franciscushuis te Weert, een voormalig kerkgebouw dat een sociale bestemming voor de stad krijgt.
Kijk hier voor het gedicht waarmee voorzitter Jan van Opstal de netwerkdag opende.
Het werk van vier Limburgse projecten werd gepresenteerd in een film en workshops.
Kijk hier voor het verslag van de workshop SchuldHulpMaatje
Een heel ander geluid kwam van Thijs Hendrix, sociaal ondernemer, die zoekt naar een combinatie van ondernemen en maatschappelijke doelen.
Kijk hier voor de foto's en het artikel in Midden Limburg.
     
   
     
     
 


Deelnemers bezoeken het Fatimahuis in Weert en krijgen informatie over de toekomstplannen.
 

lees meer >>
 
Zesde landelijke netwerkdag

Inspirerende netwerkdag in Amsterdam

Rondom het thema 'Buurtgericht werken, kansen en uitdagingen' kwamen zo'n honderd bestuurders, medewerkers en vrijwilligers uit inloophuizen, buurtpastoraat en straat pastoraat bijeen.
 

lees meer >>
 
Vijfde landelijke netwerkdag: Ido en de gemeente Lelystad-samen present

Meer dan tachtig deelnemers kwamen bij het Interkerkelijk Diaconaal Overleg, IDO te Lelystad tijdens de landelijke netwerkdag op 17 november 2012. Een bruisende uitwisseling ontstond tussen coördinatoren, bestuursleden en vrijwilligers van inloophuizen, buurtpastoraat en straat- en drugspastoraat.
Download hier het volledige verslag Ido en de gemeente Lelystad, Samen present.
 

lees meer >>
 
Vierde landelijke netwerkdag: diaconie en charitas

Meer dan tachtig vrijwilligers, beroepskrachten en bestuursleden bezochten de landelijke netwerkdag in Rotterdam. Praktijk, achtergronden en gesprek waren de elementen van deze boeiende dag. Er was een positieve sfeer, waarin vooral doorklonk hoe trots de aanwezigen zijn op het werk dat zij doen. Het thema van de dag was ‘Diaconie en caritas in onze moderne tijd’.

download Diaconie en caritas in deze tijd, inleiding door Herman Noordegraaf.
 

lees meer >>
 
Derde landelijke netwerkdag in Tilburg

Een groepje deelnemers aan de Netwerkdag moest vóór hun vertrek even een compliment kwijt: de Tilburgse collega's van het Huis van de Wereld / Missionair Servicecentrum en van het Ronde Tafelhuis gaven hun presentaties 'echt van-binnen-uit', ze wisten je te betrekken bij de kern van hun werk. Anderen wezen op de veelzijdigheid van de centra die we hadden bezocht.

lees meer >>
 
Tweede landelijke netwerkdag

Bij de oprichting van Netwerk DAK door fusie gaven vertegenwoordigers van lokale werkplekken aan dat zij een jaarlijkse netwerkdag heel belangrijk vinden voor de ontmoeting van beroepskrachten en vrijwilligers en voor de uitwisseling van informatie en ervaringen. Vorig jaar werd die dag in Utrecht gehouden. Dit jaar waren de 85 deelnemers te gast bij STEK, voor Stad en Kerk in Den Haag, in het kerk&buurtcentrum Lukaskerk. Er konden maar liefst tien werkplekken worden bezocht.

lees meer >>
 
Eerste landelijke netwerkdag

Namens het Utrechtse organisatiecomité heet Erna Treurniet de aanwezigen van harte welkom in deze eerste Netwerkdag van Netwerk DAK. Zij memoreert dat die tot voor enige jaren door Urban Mission ook werden georganiseerd en dat deze altijd van groot belang werden geacht voor contact, ontmoeting en uitwisseling.

Ook Jan Molmans, voorzitter van Netwerk DAK, heet de aanwezigen van harte welkom en memoreert het 'huwelijk' dat de drie netwerken 'na een lange verloving' zijn aangegaan, waarop de zaal applaudisseert.

lees meer >>
 
Bijeenkomst straatpastores presentie en theologie

Op 7 november was de bijeenkomst van straatpastores. Fred van Iersel, bijzonder hoogleraar te Tilburg, bracht een theologische doordenking van de presentie. Hij noemt het comtemplatief pastoraat.
Contemplatief pastoraat heeft niet allereerst betrekking op het voeren van theologisch interessante geloofsgesprekken, maar op het beleven van vertrouwen op God en het waarnemen van vertrouwen op God voorbij de taal, bij jezelf en bij de ander.

lees meer >>
 
Bijeenkomst straatpastores

“Een kleine pelgrimage, zoals straatpastores die met hun mensen lopen, van hot naar haar, op hoop van zegen.” Dat stond op het programma voor de bijeenkomst van straatpastores in Utrecht. Bij het middaggebed zongen ze een passende litanie:

“… Gij eens een bevrijder, zult Gij ons nu nog horen?
Gij ooit in ons midden, keert Gij U weer naar ons toe?
Laat Uw oog weer op ons rusten.
Geef ons niet prijs aan onze wildernis!
Gaan wij U niet meer te harte?...”

Na de lunch in het Domkerk café, voegde een van de mensen die het straatleven van binnenuit kent, zich bij de groep. Hij vertelde tijdens de stadswandeling zijn indrukwekkend persoonlijk verhaal.
De volgende bijeenkomst van straat en drugspastores is rond 7 november 2014.
 

 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door