Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Dealen met het wij-zij denken

Wat kunnen kerken toch veel toevoegen aan een leefbare samenleving. Dat is de indruk die je krijgt als je de verslagen van de werkbezoeken leest van de landelijke netwerkdag in Haarlem. Of het nu de straatpastor is, de multiculturele kerk, Stem in de stad of het Leger des Heils. Of de  'Wereld van Jansje', de winkel die werd opgezet vanuit de diaconie, die zorgt dat 200 gezinnen in Nepal een inkomen hebben, terwijl de winkel zelf werk geeft aan mensen met een beperking. Schitterend om te zien. Maar er blijven nog vele uitdagingen, zo bleek in het middagprogramma. We weten maar al te goed dat door polarisering in de samenleving, groepen tegen elkaar uitgespeeld worden.


 

lees meer >>
 
Onze missie bij de tijd Strategie voor de toekomst

Op 12 oktober 2016 vond de landelijke dag van Netwerk DAK plaats in Utrecht. Het ochtendprogramma vond plaats op 5 verschillende locaties in de stad. Voor het middagprogramma waren we te gast in De Wijkplaats. Theater, een pitch waarin projecten zich presenteerden, een inleiding van Hendrik-Jan Graber over betrokkenheid en informatie over de activiteiten van netwerk DAK stonden op het programma.
 

lees meer >>
 
presentie in de participatiesamenleving

Presentie in de participatiesamenleving heet het artikel waarin wordt teruggeblikt op de landelijke netwerkdag van 17 november 2014.

lees meer >>
 
Zevende Landelijke Netwerkdag

Zo'n 150 mensen luisterden geboeid naar de inleiding van Andries Baart. "Als je eigen kracht zegt, dan moet je er altijd kwetsbaarheid bij noemen." drukte hij de aanwezigen op het hart. "In beleidstaal wordt kwetsbaar iets wat ongewenst is, iets van bepaalde groepen. Maar iedereen is kwetsbaar, wij zijn allemaal kwetsbaar, bijvoorbeeld als je je baan kwijt raakt of als je partner ziek is. Kwetsbaarheid hoort bij het leven en mag niet weggemoffeld worden."

lees meer >>
 
Zesde landelijke netwerkdag

Inspirerende netwerkdag in Amsterdam

Rondom het thema 'Buurtgericht werken, kansen en uitdagingen' kwamen zo'n honderd bestuurders, medewerkers en vrijwilligers uit inloophuizen, buurtpastoraat en straat pastoraat bijeen.
 

lees meer >>
 
Vijfde landelijke netwerkdag: Ido en de gemeente Lelystad-samen present

Meer dan tachtig deelnemers kwamen bij het Interkerkelijk Diaconaal Overleg, IDO te Lelystad tijdens de landelijke netwerkdag op 17 november 2012. Een bruisende uitwisseling ontstond tussen coördinatoren, bestuursleden en vrijwilligers van inloophuizen, buurtpastoraat en straat- en drugspastoraat.
Download hier het volledige verslag Ido en de gemeente Lelystad, Samen present.
 

lees meer >>
 
Vierde landelijke netwerkdag: diaconie en charitas

Meer dan tachtig vrijwilligers, beroepskrachten en bestuursleden bezochten de landelijke netwerkdag in Rotterdam. Praktijk, achtergronden en gesprek waren de elementen van deze boeiende dag. Er was een positieve sfeer, waarin vooral doorklonk hoe trots de aanwezigen zijn op het werk dat zij doen. Het thema van de dag was ‘Diaconie en caritas in onze moderne tijd’.

download Diaconie en caritas in deze tijd, inleiding door Herman Noordegraaf.
 

lees meer >>
 
Derde landelijke netwerkdag in Tilburg

Een groepje deelnemers aan de Netwerkdag moest vóór hun vertrek even een compliment kwijt: de Tilburgse collega's van het Huis van de Wereld / Missionair Servicecentrum en van het Ronde Tafelhuis gaven hun presentaties 'echt van-binnen-uit', ze wisten je te betrekken bij de kern van hun werk. Anderen wezen op de veelzijdigheid van de centra die we hadden bezocht.

lees meer >>
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door