Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
MST Tilburg taal leren in een sociale context

Cubiss, de organisatie die bibliotheken ondersteunt in Brabant en Limburg beschreef de aanpak. lees hier het artikel.
 

Een bijzondere organisatie én lid van het taalnetwerk Midden-Brabant in the spotlight

Het Taalnetwerk Midden-Brabant bestaat sinds 2015 en wordt in de kern gevormd door de partners ROC-Tilburg, Bibliotheek Midden-Brabant, Welzijnsorganisatie Contour de Twern en MST | Mensen in beeld houden (kortweg: MST).  Sinds 2015 zijn er vier Taalhuizen geopend in de regio Midden-Brabant.  Voor 2017 en 2018 is de ambitie om meerdere Taalhuizen te openen.
Het MST heeft jarenlange ervaring in het aanbieden van non-formele educatie. Sinds 2016 is één van de vier Midden-Brabantse Taalhuizen in het MST gevestigd.

Een duurzaam maatschappelijk experiment
Het MST werd eind jaren tachtig van de vorige eeuw opgericht door twee Tilburgse congregaties: de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en de Dochters van O.L.V. van het Heilig Hart (FDNSC). Een aarzelend begin groeide uit tot een uniek centrum waarin men de hartslag van de Tilburgse samenleving voelt. Het MST is een maatschappelijke aanlegsteiger; een sociaal knooppunt waar vrijwilligers, cursisten, cliënten en passanten met uiteenlopende leefwerelden elkaar dagelijks treffen.

Maatschappelijke aanlegsteiger
‘Meedoen’ in de samenleving is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Zo kan laaggeletterdheid je parten spelen. De lat ligt immers hoog. Lezen, schrijven en rekenen zijn slechts een deel van de basisvaardigheden die je nodig hebt. Naast het opdoen van sociale vaardigheden moeten mensen zich ook online kunnen redden; contacten met de bank, de woningcorporatie, de gemeente en andere instellingen verlopen digitaal. Lukt je dat niet dan ontstaat er een aaneenschakeling van misverstanden en problemen. Hierdoor raken mensen geïsoleerd en haken zij af. Er zijn grote groepen mensen die op achterstand staan. Is het niet door laaggeletterdheid of door een ‘rugzak’, dan wel door pech, gemiste kansen of frustraties. Deze groepen zijn minder zelfredzaam en daardoor kwetsbaar.
Het MST is er juist voor deze mensen in Tilburg. Met inzet van professionals en veel vrijwilligers zijn zij een ‘maatschappelijke aanlegsteiger’ waar passanten met uiteenlopende leefwerelden elkaar treffen.
De huiskamer heeft een belangrijke functie binnen het MST, als ontmoetingsplaats en als vindplaats voor sociaal kwetsbare mensen. Middels inclusieve gastvrijheid sluit men aan bij de bezoekers die kampen met sociale en/of  psychiatrische problemen.

Onderwijs in sociale context
MST creëert een (informele) onderwijssetting met herkenbare kaders voor de vrijwillige docenten en voor de deelnemers. Deze onderwijssetting wordt nadrukkelijk uitgevoerd in een sociale context met een groot aantal activiteiten buiten het educatie-aanbod. Deze omgeving nodigt uit tot participatie, groepjes deelnemers koken  iedere dag een warme maaltijd die in lunchtijd tegen een klein bedrag wordt aangeboden. MST  is oefenplek voor de deelnemers (keuken, gastvrijheid etc.) en biedt gelegenheid tot ondersteuning, ook door samenwerking met organisaties uit het sociaal domein zoals bijvoorbeeld het Instituut Maatschappelijk Werk in Tilburg.
 ...verder lezen

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door