Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Levensvragen in het inloophuis

In september volgen drie bijeenkomsten, data worden nog gepubliceerd.

Professionals en vrijwilligers van de inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat beluisteren in hun dagelijkse praktijk levensvragen bij bezoekers. Al worden deze vragen niet altijd expliciet uitgesproken, impliciet spelen zij wel degelijk een rol in het leven van de bezoekers.

Hoe nu om te gaan met deze vragen. Ze te horen, er ‘voelsprieten’ voor in te zetten, te herkennen en te erkennen en er vervolgens mee om te gaan? Welke levensvragen leven er bij bezoekers, herken je ze, hoor je ze en hoe kun je ermee omgaan?

Tijdens de regiobijeenkomst maken deelnemers kennis met levensvragen (algemeen, en specifiek die van bezoekers inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat), en met handvatten waarmee zij in gesprek kunnen gaan met iemand die worstelt met zijn of haar levensvragen. Zij leren oog en oor te krijgen voor ‘de binnenkant van iemands verhaal’, voor levensvragen en kunnen de verbinding zien met zin-geving, zin-beleving en zin-vinding.

In 2016 organiseerden we regionale bijeenkomsten rond ‘aandacht voor zingeving’. Nu gaat het specifieker over de levensvragen die vrijwilligers op alledaagse momenten gesteld krijgen en hoe geef je die een plek in je organisatie?

We zijn blij dat Tilly de Kruyf, geestelijk verzorger en trainer, bereid is om op deze bijeenkomst met ons aan de slag te gaan. Zij weet wat er gaande is in de extra-murale geestelijke verzorging en bij de sociale wijkteams.

Belangstelling? laat het weten: secretariaat@netwerkdak.nl
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door