Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Kerk in Actie collecteert voor inloophuizen en straatpastoraat

Neem nu alvast contact op met mensen van de plaatselijke diaconie of bij de wijkgemeente, en vraag of je jullie werk met een korte aankondiging of powerpoint (bijna alle kerken hebben beamers) direct voorafgaand aan de collecte mag presenteren. Misschien kun je in de week ná de collecte iets organiseren voor mensen die eens een kijkje willen nemen, een flyer uitdelen of bijvoorbeeld een oproep doen voor nieuwe vrijwilligers.
 
Het materiaal bestaat uit een collecteafkondiging
Liturgie suggesties
Poster inloophuis collecte
powerpoint Diaconaat - inloophuis als ontmoetingsplek
Presentatietekst powerpoint Diaconaat - inloophuis als ontmoetingsplek

Gaat de opbrengst van de collecte rechtstreeks naar het inloophuis?
Kerk in Actie geeft financiële bijdragen aan projecten, waar onder diverse inloophuizen. Kerk in Actie ondersteunt het werk van Netwerk DAK en daarmee indirect het werk van inloophuizen. Je kunt daarvoor een aanvraag indienen. Via deze link vind je een overzicht van projecten die gesteund worden in door Kerk in Actie:
https://www.kerkinactie.nl/projecten/overzicht-van-alle-projecten-op-de-website.
Kijk bij Europa. Dit zijn niet alle projecten, maar wel de grootste.
terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door