Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Netwerk DAK: Verbinden - versterken - vertegenwoordigen

Nieuws van inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat

 
Levenskunst van de Straat

Op woensdag 30 mei was het weer jaarlijkse Daklozendag in de tuin van de Protestantse Diaconie. Straatpastor Hanna Wapenaar schreef een enthousiast verslag met bijzondere foto's. Lees het verslag en verbaas je over wat er mogelijk was.
Prachtige foto's vind je op de website van de fotograaf Roelof Rump.
 

lees meer >>
 
Wat werkt bij eenzaamheid

Het dossier ‘Wat werkt bij eenzaamheid’ van Movisie geeft een goed overzicht in wat nodig als je als organisaties iets aan eenzaamheid wilt doen.
Van donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober is de 'week tegen eenzaamheid.

lees meer >>
 
Herbergzaam van hart

Herbergzaam van hart, Over het opvangen en integreren van vluchtelingen, is de titel van de brochuren van het bisdom Breda. De ervaringen van het interessante project 'Vluchtelingen voor vluchtelingen' worden uit de  doeken gedaan in deze kleurrijke uitgave. Ook achtergrondinformatie over de Oosterse kerken en tips voor parochies.

lees meer >>
 
28 september 2018: Kerk & Zorgdag

Op vrijdag 28 september wordt de jaarlijkse Kerk en Zorgdag  gehouden: Eenzaamheid, de kerk uit?!
Hoe kom je eenzame mensen op het spoor? Welke rol kan de politiek spelen? Wat kunnen lokale kerken doen?

 

lees meer >>
 
Start Fonds Franciscus

In juni hebben veel van de bij Netwerk DAK aangesloten organisaties een bijdrage aangevraagd bij het nieuw Fonds Franciscus, onderdeel van Kansfonds. Op donderdagmiddag 4 oktober in Rotterdam is de officiele start.
Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van de inloophuizen in Nederland. Hoe Kansfonds dat precies gaan doen en met wie, wordt duidelijk op 4 oktober.

 
Oranje Fonds steunt het werk van Netwerk DAK

Onlangs heeft het Oranje Fonds een bijdrage van € 35.000 toegekend voor het project ‘Pilot kwetsbare vrijwilligers’.

lees meer >>
 
Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden

Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen? Sluit aan bij de behoeften en maak ruimte voor het sociale aspect. De brochure van het RIVM waarin kansrijke aanpakken worden besproken, kan interessant zijn voor inloophuizen.

lees meer >>
 
Digitaal roosteren

Via Inzetrooster kunnen vrijwilligers zichzelf inroosteren voor diensten, bijvoorbeeld in het inloophuis of bij vieringen van het straatpastoraat. Vrijwilligers kunnen onderling diensten ruilen en de coördinator kan een oproep rondsturen als er iets extra’s moet gebeuren. Voor vrijwilligers zonder computer kan de beheerder het zelf invullen. Hierdoor is er steeds een up-to-date overzicht.
 

lees meer >>
 
Diaconale studiekring op 14 september

Noteer alvast de datum, het programma volgt.
Lees hier het nieuwste literatuuroverzicht gemaakt door herman Noordegraaf over diaconie om o de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

 
Meerwaarde van vrijwilligers

Hebben vrijwilligers meerwaarde in de maatschappelijke opvang? Daarover hield Jan van Opstal een inleiding in Groningen.
 

lees meer >>
 
Ina Koeman nam afscheid


Op 24 juni nam Ina Koeman afscheid als stadspredikant in Antwerpen. Bijna 30 jaar werkte ze in en vanuit het Protestants Sociaal Centrum. Dat ze veel van haar werk hield was duidelijk. Ze hield vooral van mensen, zeker van hen die in de rafelrand leven. Armgemaakte mensen noemde zij hen: mensen die door omstandigheden, maar vooral door de structuren in onze samenleving, uitgesloten worden. Mensen die meestal niet meetellen.  Voor haar waren ze wel belangrijk: “ zonder hen zou ik niet zijn wie ik ben geworden”…  De droom van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de wereld andersom, is altijd haar drijfveer geweest.

lees meer >>
 
Levensvragen in het inloophuis

Met de regionale bijeenkomsten willen we zicht krijgen op grenzen en mogelijkheden in de omgang met levensvragen als vrijwilliger en coördinator.
 

lees meer >>
 
Film over inloophuis De Zwaan

Door Kerk in Actie werd een filmpje gemaakt in inloophuis De Zwaan in Alkmaar, het ging over inloophuizen in het algemeen. Kijk hier voor de film.

 
nieuwe privacy wetgeving


Staat uw privacybeleid al op uw website? Volg voor de nieuwe wetgeving het 7-stappenplan van de Vereniging NOV.  Kijk hier voor het privacybeleid van Netwerk DAK.
 

lees meer >>
 
Afscheidsrede Andries Baart

Afscheidsrede Andries Baart
Met een openbaar college ‘Waarnemen, een kunde’ nam Andries Baart afscheid van de stichting Presentie. Bekijk hier de afscheidsrede.
De Stichting Presentie gaat in volle vaart vooruit. Zij zoekt mensen en organisaties die in de ontwikkeling van presentie duurzaam met hen willen optrekken.

 

 
straatpastoraat

Wat betekent het als je een verhalen boek uitgeeft als straatpastor. Blijft er genoeg tijd over voor je contacten? Is het bijzonder om je verhaal terug te lezen in een boekje? Daar over spraken 13 straatpastores tijdens hun landelijke dag.
 

 
Fondsen steunen Netwerk DAK

Na gesprekken met fondsen, zijn ze bereid om het werk van Netwerk DAK in de komende jaren te steunen. Het werk dat in de inloophuizen, bij het buurtpastoraat en het straatpastoraat wordt gedaan, wordt door de fondsen belangrijk gevonden, omdat daarmee mensen worden bereikt die door anderen niet gezien en niet gehoord worden. Dat werk moet ook in de toekomst blijven bestaan en Netwerk DAK levert maatwerk om dit werk zichtbaar te maken en te ondersteunen.
Het bestuur van Netwerk DAK is blij met de bijdragen van Kansfonds, Stichting Rotterdam, Kerk in Actie, Sioc, Pin van de KNR.

 
Beleidsplan Netwerk DAK

Netwerk DAK heeft een nieuw ambitieus beleidsplan. Wat is nieuw de komende jaren? Innovatie op het vlak van financiën en in kaart brengen van trainingen en deskundigheidsbevordering. In 2018 start een pilot rond het werken met kwetsbare vrijwilligers. Wilt u meedoen met deze pilot, heeft u suggesties of vragen, neem dan contact op.

 

lees meer >>
 
Lessen uit de werkwijze van straatpastores

Voor professionals in de maatschappelijke en medische zorg die in aanraking komen met dak- of thuislozen die zorg mijden verscheen een handreiking met adviezen. Die werd geschreven op basis van de werkwijze van straatpastores en geestelijk verzorgers.

lees meer >>
 
Aandacht voor zingeving

In 2016 waren er regionale bijeenkomsten over zingeving.
"Zingeving zit vaak in een klein gebaar, een woord ...", werd gezegd tijdens de regionale bijeenkomst in Leeuwarden. Het gesprek wordt nadrukkelijker aangegaan, bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse viering in het aanloophuis in Leeuwarden of tijdens de inloop-met-koffie op zondagochtend van pastor Jan in Heerenveen.

 

lees meer >>
 
Luther inspireert het PSC in Antwerpen

Het PSC in Antwerpen bracht 9,5 stellingen aan op de kerkdeur. Op deze wijze laat het centrum in het Lutherjaar een stem horen tegen maatschappelijk onrecht en beschrijft welke waarden het naleeft.

lees meer >>
 
MST Tilburg taal leren in een sociale context

Het MST in Tilburg, geeft mensen die afhaken een kans om met taal aan de slag te gaan. Dat doen ze met 190 vrijwilligers:
Er zijn grote groepen mensen die op achterstand staan. Is het niet door laaggeletterdheid of door een ‘rugzak’, dan wel door pech, gemiste kansen of frustraties. Deze groepen zijn minder zelfredzaam en daardoor kwetsbaar.
Het MST is er juist voor deze mensen in Tilburg.
De huiskamer heeft een belangrijke functie binnen het MST, als ontmoetingsplaats en als vindplaats voor sociaal kwetsbare mensen. Middels inclusieve gastvrijheid sluit men aan bij de bezoekers die kampen met sociale en/of  psychiatrische problemen.

 

lees meer >>
 
Koningin Maxima bezoekt Jessehof

De voorzitter van Netwerk DAK praatte Koningin Maxima bij over het belangrijke werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Dit ter gelegenheid van 60 jaar Kansfonds, dat dit werk met de meest kwetsbare mensen financieel ondersteunt. Bekijk hier Koningin Maxima in gesprek met bezoekers van de Jessehof in Delft. Lees verder het hele nieuwsbericht van Kansfonds waarom het werk van inloophuizen belangrijk is en financiele ondersteuning krijgt. Lees de bijdrage van Andries Baart tijdens het bezoek met zes dilemma's.

lees meer >>
 
Over deze website

Op deze website vindt u alles over inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat. Het doel van de website is uitwisseling van kennis en ervaring.

Bijna al het materiaal op de website is afkomstig van de 100 aangesloten inloophuizen, plekken van buurtpastoraat en straatpastores. Het gaat om onderwerpen zoals toerusting, voorbeeld van intakegesprek met vrijwilliger, succesfactoren binnen de Wmo.

De website is nog niet af. Meer materiaal is gewenst. Met name voorbeelden zijn welkom: voorbeelden van bijvoorbeeld een vrijwilligers contract,  een functie omschrijving van een beroepskracht, een verhuur overeenkomst, huisregels, registratieformulier.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, heeft u een suggestie voor verbetering, staat er iets wat hier niet hoort: mail het, dan wordt het opgepakt.

 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door