Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Herbergzaam van hart

Download hier de brochure.
Toen in de jaren 2014-2016 veel vluchtelingen, met name uit Syrië, naar Nederland kwamen, was er een grote vraag naar opnameplaatsen. De AZC’s puilden uit en overal moest er noodopvang gecreëerd worden. In de christelijke kerken was er naast materiële zorg vooral oog voor de geestelijke zorg, verbonden met de religieuze beleving van de vluchtelingen. Religie was veelal een van de redenen om te vluchten uit het land van herkomst.
In die context startte het Bisdom Breda het project Vluchtelingen voor Vluchtelingen (1 augustus 2016 tot 31 juli 2018). Omdat mensen die pas in Nederland zijn een enorme taal- en cultuurachterstand hebben, werd gezocht naar een projectleider die goed bekend zou zijn met de cultuur van het Midden-Oosten en met de Arabische taal.

Het eerste jaar van het project concentreerde zich vooral op de directe materiële en immateriële nood.
Het tweede jaar stond sterk in het teken van verdere integratie. Vluchtelingen die al sneller hun weg in onze samenleving gevonden hadden, konden nu anderen hierbij helpen. De inzet van de  projectcoördinator verschoof van eerstelijns naar tweedelijns werkzaamheden.

Ontmoetingen onderling en met Nederlanders werden in het tweede jaar verder uitgebouwd. Er startte een maandelijkse Arabisch gesproken en gezongen eucharistie in de Michaelkerk te Breda met daarna ruim tijd voor sociale ontmoeting.

Zo staat er aan het eind van dit project een stevig geheel van mensen die op elkaar betrokken zijn: vluchtelingen afkomstig uit verschillende landen, mensen die hun plek snel hebben gevonden en zij die daar nog aan moeten werken, oud-vluchtelingen die al decennia in Nederland zijn en autochtone Nederlanders

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door