Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... Geld

 
Wij doen mee

Activiteiten voor vluchtelingen kunnen voor aanvragen tot € 2500 een beroep doen op 'Wij doen mee'. Er is zelfs geen aparte stichting nodig en het antwoord komt binnen 7 dagen. Kijk hier voor meer informatie

lees meer >>
 
Welke fondsen

De volgende fondsen worden door inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat vaak benaderd voor financiele ondersteuning.

Kansfonds en Fonds Franciscus

Projecten in Nederland van de Konferentie van Religieuzen

Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum

Haëlla fonds

VSBfonds steunt inititiatieven waarbij mensen zich ontwikkelen, elkaar helpen en lkaar versterken. Bijvoorbeeld projecten rond sociaal isolement.

Oranjefonds geeft bijdragen aan projecten waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn.

Kerk in Actie steunt projecten in Nederland. Voor meer informatie neem contact op.

Landelijke fondsen hebben vaak speciale programma's waarbij ze vooral projecten zoeken rond een thema. Ieder fonds heeft een nieuwsbrief waarop je kunt abonneren om op de hoogte te blijven.

Vaak zijn lokale fondsen ook bereid om het werk te steunen. Zij kennen de plaatselijke situatie en zijn makkelijker te benaderen.

De lokale overheid is bereid om een financiele bijdrage te geven als het werk bijvoorbeeld past bij de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft binnen de WMO. Dat verschilt per gemeente.

 
Hulpmiddel schrijven projectplan

Met de 'Theory of Change' heeft u een goede houvast om een projectplan te schrijven. Wat wilt u met uw project veranderen, welke bijdrage wilt u met uw project leveren en welke middelen wilt u hiervoor inzetten? Het Rotterdamse Laurensfonds bood dit handig hulpmiddel aan om een projectplan te schrijven en goed te formuleren wat het beoogde doel is. Kijk hier voor meer informatie.

 
Tips voor fondsenwerven

Informatie over fondsenwerven, uitgedeeld tijdens bijeenkomsten van Netwerk DAK
Wegwijs in fondsen- en subsidieland, door Pieternel Ermen, fondsenwerver en adviseur.

Criteria voor effectieve organisaties van Kennisbank Filantropie

Het verschil tussen impact, effect, output en input, door Sylvia Martens, fondsenwerver.

Kansen en valkuilen bij fondsenwerven, door Sylvia Martens, fondsenwerver.

Stramien projectvoorstel, door Sylvia Martens, fondsenwerver.

Financiële aandachtspunten bij het aanvragen van fondsen door Dirk Dekker.

Wmo en subsidiemogelijkheden door Pieternel Ermen, Ermen Consult.

 
Succesfactoren voor effectief werken

Hoe bent u bereikbaar voor vragen, klachten en opmerkingen van bezoekers? In staat zijn om te leren van feed back van anderen is één van de succesfactoren voor effectief werken en het behalen van gestelde doelen. De Kennisbank Filantropie heeft een schema met alle succesfactoren. Interessant als u bezig bent met een projectaanvraag, want fondsen hanteren deze succesfactoren vaak als criteria.

lees meer >>
 
Doe het zelf fondsenwerven

De Stichting Samen wonen-samen leven bracht in 2010 het handzame boekje Doe het zelf fondsenwerving uit. Het werd in 2010 verspreid onder alle inloophuizen die ziin aangeslotenbij Netwerk DAK, en het is nu te downloaden.

 
Onderzoek fondsenwerving

Kost het u ook zoveel tijd om fondsen aan te vragen? De Stichting Rotterdam liet onderzoeken hoe het gaat. En of het anders kan. Lees hier het onderzoek.

lees meer >>
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door