Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... Geld

 
Hulpmiddel schrijven projectplan

Met de 'Theory of Change' heeft u een goede houvast om een projectplan te schrijven. Wat wilt u met uw project veranderen, welke bijdrage wilt u met uw project leveren en welke middelen wilt u hiervoor inzetten? Het Rotterdamse Laurensfonds bood dit handig hulpmiddel aan om een projectplan te schrijven en goed te formuleren wat het beoogde doel is. Kijk hier voor meer informatie.

 
Welke fondsen

De volgende fondsen worden door inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat vaak benaderd voor financiele ondersteuning.

Kansfonds

Projecten in Nederland van de Konferentie van Religieuzen

Kerk in Actie

Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum

Haëlla fonds

Stimuleringsfonds Diaconie  in Brabant

 
Tips voor fondsenwerven

Informatie over fondsenwerven, uitgedeeld tijdens bijeenkomsten van Netwerk DAK
Wegwijs in fondsen- en subsidieland, door Pieternel Ermen, fondsenwerver en adviseur.

Criteria voor effectieve organisaties van Kennisbank Filantropie

Het verschil tussen impact, effect, output en input, door Sylvia Martens, fondsenwerver.

Kansen en valkuilen bij fondsenwerven, door Sylvia Martens, fondsenwerver.

Stramien projectvoorstel, door Sylvia Martens, fondsenwerver.

Financiële aandachtspunten bij het aanvragen van fondsen door Dirk Dekker.

Wmo en subsidiemogelijkheden door Pieternel Ermen, Ermen Consult.

 
Succesfactoren voor effectief werken

Hoe bent u bereikbaar voor vragen, klachten en opmerkingen van bezoekers? In staat zijn om te leren van feed back van anderen is één van de succesfactoren voor effectief werken en het behalen van gestelde doelen. De Kennisbank Filantropie heeft een schema met alle succesfactoren. Interessant als u bezig bent met een projectaanvraag, want fondsen hanteren deze succesfactoren vaak als criteria.

lees meer >>
 
Doe het zelf fondsenwerven

De Stichting Samen wonen-samen leven bracht in 2010 het handzame boekje Doe het zelf fondsenwerving uit. Het werd in 2010 verspreid onder alle inloophuizen die ziin aangeslotenbij Netwerk DAK, en het is nu te downloaden.

 
Onderzoek fondsenwerving

Kost het u ook zoveel tijd om fondsen aan te vragen? De Stichting Rotterdam liet onderzoeken hoe het gaat. En of het anders kan. Lees hier het onderzoek.

lees meer >>
 
Waarvoor gaf Skanfonds een bijdrage in 2014

Kansfonds is een landelijk fonds dat zich sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Vanuit de visie dat ieder mens telt wil Kansfonds mensen bewegen naar elkaar om te zien.

Voor welke projecten gaf Kansfonds geld in 2014? Dat is te lezen in het online jaarverslag.
41 keer in 2014 steunde Kansfonds een organisatie die bij Netwerk DAK is aangesloten. Kijk hier voor de projecten en de hoogte van de bijdragen.
29 keer in 2013 steunde Kansfonds een organisatie die bij Netwerk DAK is aangesloten. Kijk hier voor de projecten en de hoogte van de bijdragen.

 
Uit jaarverslag Skanfonds

Voor welke projecten gaf Skanfonds geld in 2014? Dat is te lezen in het online jaarverslag. Skanfonds gaf in 2014 11 miljoen euro aan projecten. Het kreeg 1300 aanvragen, 566 projecten werden gehonoreerd. 25 organisaties die bij Netwerk DAK zijn aangesloten ontvingen 41 bijdragen. Kijk hier voor de projecten en de hoogte van de bijdragen.
 

 
Geslaagde crowdfunding voor Engelenbakfiets

Geloofinjeproject.nl is een crowdfunding platform voor zin-volle projecten. Er zijn drie lokale organisaties te vinden die zijn aangesloten bij Netwerk DAK.
Engelenbakfiets: Het Stadspastoraat Arnhem wil een bakfiets waarmee je de straat op kunt om zichtbaar aanwezig te zijn in de stad (presentie), mensen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over de ‘vragen des levens’.
Renovatie: Voor de keuken van het Diaconaal Centrum Eindhoven werd geld gevraagd voor de renovatie.
Stiltecentrum: In de Amsterdamse Nassaukerk werd gewerkt aan een stilteruimte voor dak- en thuislozen en anderen. Er was al een prachtig wandkleed gemaakt. De crowdfunding was nodig voor meditatiekrukjes en een houten kist, gemaakt van ‘stadshout’.
 

lees meer >>
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door