Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
In Beeld

Eenzaamheid, hoe kun je daar wat aan doen?
 
Veel inloophuizen willen graag iets betekenen voor eenzame mensen.

Er komt steeds meer aandacht voor eenzaamheid, dat komt omdat de eenzaamheid in Nederlands toeneemt door individualisering en doordat ouderen langer thuis wonen. Dat betekent dat er op nieuwe manieren gedacht wordt over de mogelijkheden om eenzaamheid tegen te gaan.


Onderstaand geven we literatuur en websites en tips om meer te weten over de aanpak van eenzaamheid. Als je zoekt naar informatie is het handig om vooraf te weten over welk soort eenzaamheid je meer wilt weten. We beginnen met enkele algemene verwijzingen, aan het einde wordt het specialistischer.

Emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid
Er wordt onderscheid gemaakt tussen over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Een definitie van eenzaamheid is: ‘Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen.

Existentiële eenzaamheid
Daarnaast wordt gesproken over existentiële eenzaamheid. Interventies voor existentiële eenzaamheid zijn vooral gericht op het leren omgaan met de gevoelens van eenzaamheid, bijvoorbeeld door gesprekken over levensvragen en zingeving.

Sociaal isolement
In verband met eenzaamheid wordt ook vaak gesproken over sociaal isolement. De aanpak van sociaal isolement is explicieter gericht op mensen met een beperkt sociaal netwerk, die daardoor niet in staat zijn om steun te krijgen uit hun omgeving. Sociaal isolement heeft een sterke link met armoede en sociale uitsluiting. Kijk bij literatuur over armoede als je iets wilt doen rond sociaal isolement.


Het Humanitas Magazine van juli 2018 bevat verhalen, achtergrond informatie en kijktips.

De PKN heeft een website over eenzaamheid met info en tips. Je vindt werkvormen voor een groepsgesprek, 'de spin' - om eenzaamheid in kaart te brengen, tips voor een kerk die wat aan eenzaamheid wil doen, suggesties voor bijbellezen over eenzaamheid.Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid, dossier van Movisie
Dit dossier start met een handige infograph waar de belangrijkste feiten en aanpakken op een rij worden gezet. Het aanbieden van (ontmoetings)activiteiten is wel voor de hand liggend, maar lang niet altijd de beste remedie tegen eenzaamheid. Dit dossier geeft een goed overzicht van wat nodig als je als organisaties iets aan eenzaamheid wilt doen. Het is niet een bepaalde methode die wordt aangeprezen, men is vooral op zoek naar ‘werkzame factoren’. Soms wel vaktaal, maar wie dit leest kan de eigen veronderstellingen toetsen aan bestaande kennis.

 
Wat werkt bij de aanpak van armoede, dossier van Movisie.
Armoede is niet alleen een kwestie van geld, het is een breder probleem van maatschappelijke participatie en sociale uitsluiting. En dus van sociaal isolement en eenzaamheid.
Dit dossier van Movisie van maart 2016 vermeldt de meest recente inzichten in werkzame factoren in de aanpak van armoede.

 
Coalitie Erbij
Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, die ieder op eigen wijze een maatschappelijke rol spelen om eenzaamheid te bestrijden. Met concrete acties en activiteiten.
De website https://www.samentegeneenzaamheid.nl/  geeft informatie over eenzaamheid, noemt publicaties, zet het overheidsbeleid op een rij.


Pact ‘één tegen eenzaamheid’
De overheid heeft het programma één tegen eenzaamheid gelanceerd in maart 2018, een past voor de ouderenzorg. Lees hier het actieprogramma.

Preventieve activiteiten
Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden, wat zijn kansrijke elementen. Deze brochure kunt u hier downloaden.
 
Dit overzicht werd bijgewerkt november 2018
 
 

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door