Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
In Beeld voorjaar

Bijzondere activiteiten bij de inloop

Met bijzondere activiteiten kan een inloophuis de bezoekers uitdagen om meer te doen dan koffie drinken.
Dit is een greep uit jaarverslagen en berichten van facebook, samengesteld in december 2017.
De activiteiten zijn laagdrempelig, ongedwongen en misschien komen er wel andere mensen op af dan gebruikelijk.

Download hier het overzicht

 
Crea-ochtend
Inloophuis de Groene Luiken in Vlaardingen, wordt gerund door vrijwilligers. Bezoekers zijn dak- en  thuislozen en mensen met psychiatrische problematiek en mensen uit de buurt. De Groene Luiken heeft wekelijks een crea-ochtend. Er komt een andere groep dan de doorsnee bezoekers, maar enkele bezoeker doen mee. Ze maken allerlei leuke creatieve dingen onder begeleiding van een vrijwilliger. 
 
Het Annahuis in Breda is al langere tijd bezig om dak- en thuislozen een rol te geven in het inloopgebeuren. In het jaarverslag 2016 staat het volgende stukje:

 

 
De Jessehof in Delft is een interkerkelijk inloophuis. In het jaarverslag 2016 worden de activiteiten besproken, waaronder zingen:


 
Inloophuis Meet-Inn in Ede heeft behalve open inloop, ook break-Inn, lunch en inloop voor dak- en thuislozen, senioren-inloop, taalgroepbordspelavond, bingo-avond. Maar ook iets heel anders: repair café.
 
 

 
 Inloophuis Domino in Gouda, een inloophuis gerund door vrijwilligers:

 


Inloophuis Tiel heeft enkele projecten zoals een moestuin en levensboeken voor ouderen. De ruimte wordt op de ochtenden gebruikt door verwante organisaties, bijvoorbeeld ‘ruimte voor anderszijn’ voor  mensen met een psychische beperking. Doordeweeks hebben ze behalve inloop het volgende aanbod:

 
 

Markt 17 in Wageningen is een inloophuis dat vier dagen per week open is en waar dan ook een maaltijd is. Bezoekers worden vrijwilliger en helpen mee. Er is ook aandacht voor af en toe een extra activiteit.


 

Het Open Venster in Alphen aan de Rijn heeft twee betaalde medewerkers. Men zoekt naar manieren om bezoekers een actievere rol te geven. De tuin werd omgebouwd tot moestuin, samen met bezoekers wordt gekookt. Men hield een open dag waar bezoekers hun dromen konden vertellen. Onderstaand een fragment uit het verslag op facebook:

 


Inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven noemt de huiskamer de centrale plek in huis.
 


 

De Windwijzer is Vlaardingen is een diaconaal centrum dat een brede waaier aan activiteiten organiseert voor diverse groepen. Eén van de activiteiten is zingen:
 
 
 
 
Inloophuis de Wissel in Schiedam, bedenkt diverse manieren om nieuwe bezoekers over de drempel te krijgen. Zie bijvoorbeeld  deze aankondiging.


 

 
 
 

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door