Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Meer dan een dak

Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers. Een uitgave van Netwerk DAK.
Auteurs: Maarten Davelaar, Helma Hurkens, Jan van Opstal
 
Dit boek geeft een uniek inzicht in het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat verrichten voor en met  mensen die (tijdelijk) een steuntje in de rug kunnen gebruiken, die behoefte hebben aan een luisterend oor, aan praktische hulp of een plek om op verhaal te komen. Met deze uitgave wil Netwerk DAK de aangesloten organisaties uitdagen om na te denken over hun positie en over hun toekomst.

Op 10 maart 2017 werd het boek gepresenteerd op een goedbezochte bijeenkomst, Met reacties van René de Reuver, scriba van de PKN; 'Ik ben zeer onder de indruk en heb diep respect voor al het werk dat op zoveel locaties in ons land gebeurt. 'Hij gaf de volgende overweging mee: 'In onze seculiere, geprotocolliseerde samenleving komt het naar mijn overtuiging aan op ‘missionaire presentie’. Een presentie, nabij en trouw, die ruimte schept om op bij elkaar op verhaal te komen en samen te groeien in en aan ‘het verhaal dat gaat’,  ons gaande houdt en perspectief biedt. Graag doe ik daarom de suggestie aan de presentiegedachte het woord missionair toe te voegen. Dit alles in de hoop, op weg naar 2025, op al die prachtige plekken in ons land ‘meer dan een dak’ te zijn.

Willem Giezeman, oprichter van Stagehuis Schilderswijk, drukte de aanwezigen op het hart om 'mee te bewegen' met wat speelt in de buurt en niet te strak vooraf te plannen. Kijk ook goed naar andere burgerinitiatieven en zoek daar aansluiting bij was zijn boodschap.
 
'Onze grootste dank gaat uit naar al die vrijwilligers die zich op meer dan 100 werkplekken inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn of in de marge van de samenleving zijn beland of gedrongen. Dit boek, het boek dat Netwerk DAK vandaag presenteert, is een boek over hen, een boek van hen, en ook een boek voor hen. Een klein monument voor die 7500 vrijwilligers die gezamenlijk per jaar meer dan 2.000.000 vrijwillige uren inzetten. Vaak achter de schermen, in stilte. Maar dit boek zet hen als is het voor even, in de schijnwerper.' dat waren de woorden van Piet Kuiper, voorzitter van Netwerk DAK.

Klik hier om het boek te bestellen
Klik hier om het boek te downloaden
Lees hier de reactie van René de Reuver, scriba PKN
Lees hier de inleiding van Jan van Opstal
Lees hier de inleiding van Piet Kuijper
Lees hier de inleiding van Sake StoppelsDe publicatie van het boek werd mede mogelijk gemaakt door:
Adessium Foundation
Stichting Porticus
Kansfonds
Projecten in Nederland
 
 
   
   
   
   
   

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door