Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
8 juni Conferentie toekomst maatschappelijke opvang

download de uitnodiging
download het programma

Deze conferentie van Open Hof en anderen, start met een lezing over de nieuwe hulpvragen van dak- en thuislozen. Jan van Opstal verzorgt één van de workshops, nl. over de meerwaarde van vrijwilligers bij de opvang. Kijk hier voor meer informatie over de conferentie op 8 juni in Groningen.

Conferentie Wat is de toekomst van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang?
09.15-13.00 uur + aansluitend lunch
Immanuelkerk Overwinningsplein 1 9713 WS  Groningen
 

Uitnodiging


Geachte heer, mevrouw,
 
In Noord Nederland maken vele mensen gebruik van Maatschappelijke Opvang. Maatschappelijke Opvang betekent veel meer dan het bieden van 'bed, bad en brood'. Steeds meer wordt ingezet op persoonsgerichte trajecten om de situatie van dak- en thuislozen fundamenteel te verbeteren. Nieuwe groepen dienen zich aan, gemeenten en de maatschappelijke opvang organisaties staan voor de uitdaging om met een beperkt budget goede oplossingen te bedenken.  
 
Wat is de toekomst voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in Noord Nederland? Sluit het huidige beleid nog aan bij wat de weerbarstige praktijk van de Maatschappelijke Opvang nodig heeft? Welke vormen van hulpverlening moeten vooral blijven en welke niet? Welke nieuwe vormen van hulpverlening zijn nodig om het leven van dak- en thuislozen fundamenteel te verbeteren?  
 
Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie ‘Wat is de toekomst van de Maatschappelijke Opvang in Noord Nederland?’. Graag nodigen wij u uit bij deze conferentie aanwezig te zijn.
 
Programma in het kort De conferentie start met een lezing van Sjef Czyzewski, oud-voorzitter GGZ-Antes over de nieuwe hulpvragen van dak- en thuislozen. Rina Beers, senior beleidsadviseur Federatie opvang) staat in haar lezing stil bij de vraag hoe gemeenten en maatschappelijke opvangorganisaties samen kunnen inspelen op deze nieuwe hulpvragen.  
 
Na de koffiepauze kunt u kiezen uit drie workshops. Deze workshops geven een inkijkje in de nieuwe en andere vormen van Maatschappelijke Opvang.  
 
De conferentie wordt afgesloten met een forumdebat. Aansluitend vindt een netwerklunch plaats.  
 
Datum, tijd en locatie De conferentie is op vrijdag 8 juni van 9.15-13.00 uur + aansluitend lunch en vindt plaats in de Immanuelkerk – Overwinningsplein 1 – in Groningen. De zaal is open vanaf 8.45 uur.
 
Aanmelden en kosten U kunt zich voor deze conferentie door een mail te sturen naar: info@sytema.nu. Wilt u bij uw aanmelding uw naam en functie vermelden?  
 
De kosten voor deze conferentie zijn € 50,00 per persoon. Na afloop van de conferentie ontvangt u per mail een factuur. Tot 1 juni kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren. Na die datum worden de kosten in rekening gebracht. U kunt zich laten vervangen door een collega; in dat geval vragen wij u dit vooraf door te geven aan: info@sytema.nu.
 
Vragen Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan kunt u bellen met organisator Sisca Sytema: 06-24231530 of mailen naar het bovenstaande mailadres.
 
Graag tot 8 juni!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Alice Vellinga, bestuurder Het Kopland/Zienn
Elzo Edens, algemeen directeur Leger des Heils W&G Noord 
Gerhard ter Beek, directeur Open Hof
Peter Rutgers, directeur/bestuurder WerkPro
 

Programma

Conferentie Wat is de toekomst van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang?
Ontvangst  Ontvangst met koffie en thee  Inschrijving workshop.
 
09.15 uur  Opening  Elzo Edens, algemeen directeur Leger des Heils W&G Noord, opent de conferentie.
 
09.30 uur Lezing: Kwetsbare levens Sjef Czyzewski, oud-voorzitter GGZ-Antes, houdt een lezing over de vraag welke persoonsgerichte trajecten zijn nodig om de situatie van een dak- en thuisloze fundamenteel te verbeteren?
 
10.00 uur Lezing: Wonen is de toekomst Rina Beers, senior beleidsadviseur bij Federatie Opvang houdt een lezing over de vraag hoe gemeenten en maatschappelijke opvang organisaties samen beter kunnen inspelen op de nieuwe en veranderende hulpvragen van dak- en thuislozen?  
 
10.30 uur Vragen Het publiek kan vragen stellen over de beide lezingen.
 
10.45 uur Pauze
 
11.15 uur Workshopronde Deelnemers kunnen kiezen uit 3 van de onderstaande workshops.  Workshop 1: Ervaringsdeskundigheid  Workshop 2: De meerwaarde van vrijwilligers! Workshop 3: Nieuwe vormen van wonen
 
12.00 uur Een culturele verrassing
 
12.30 uur Dialoog Aan hand van stellingen wordt een dialoog gevoerd over het thema van de conferentie: Wat is de toekomst van de Maatschappelijke opvang?
 
13.00 uur Conclusies en afsluiting  Peter Rutgers, directeur/bestuurder van WerkPro trekt conclusies en sluit de conferentie.
 
Aansluitend vindt een lunch plaats.
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door