Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Bijeenkomst rond sociaal isolement in Zaandam

 
In eerste instantie is het belangrijk dat er visie ontwikkeld wordt op het probleem van sociaal isolement. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar het blijkt dat dat bij lange na niet zo is. In de samenleving is nog niet voldoende duidelijk hoe ernstig sociaal isolement is. Het wordt nog steeds gezien als een persoonlijke keuze en geen zaak van buurtgenoten of professionals. Het wordt ook niet beleefd als een probleem van deze samenleving, terwijl de manier waarop onze samenleving georganiseerd is, sneller leidt tot sociaal isolement. We weten uit onderzoek dat geïsoleerde mensen eigenlijk zelf nooit vanuit een eigen keuze zo geworden zijn.
Bij sociaal isolement gaat het om de kwaliteit en de omvang van het sociaal netwerk. Als je spreekt over eenzaamheid, dan gaat het om de kwaliteit van het netwerk. Het netwerk voldoet niet aan iemands behoeften. Als het netwerk erg klein is en kwetsbaar, wordt het contact arm genoemd. Als iemand helemaal geen ondersteunend netwerk is, dan spreek je van sociaal isolement.
Er zijn twee belangrijke vormen van sociaal isolement. Het eerste belangrijk onderscheid is tussen dreigende problematiek en situationeel. Het kan tijdelijk zijn dat iemand geïsoleerd is of sociaal kwetsbaar. Wanneer het aan een recente gebeurtenis in het leven is verbonden, is het situationeel. Heel vaak zie je dat op latere leeftijd gebeuren. De aanleiding is vaak duidelijk aan te wijzen. Bijvoorbeeld het overlijden van een naaste. Het is belangrijk dat deze mensen makkelijk in beeld komen en onderkennen dat ze een probleem hebben. Vaak kunnen deze mensen terug vallen op een bestaand regulier aanbod dat er is. Of eigen contacten verbeteren of gezelschapssteun zoeken.
De structurele problematiek. Hier heb je het echt over sociaal isolement. Het is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Het bestaat vaak al jaren. De problematiek is heel complex, doordat het sociaal isolement al zo lang bestaat. Er is niet meer alleen sprake van sociaal isolement maar ook van andere zaken: zoals schulden bijvoorbeeld. Of psychiatrische problematiek. Hier is het moeilijk een passende aanpak te vinden.
Inloophuizen kunneneen belangrijke rol spelen bij het tegengaan van sociaal isolement. Het zijn plekken waar iedereen mag zijn zoals hij of zij is.  Zij kunnen doorgaans niet actief op zoek naar mensen in isolement, al horen ze wel eens wat van hun bezoekers. Nauwe samenwerking met medewerkers uit een wijkteam, en zorgen dat je goed bekend bent en gevonden kan worden is essentieel.
Marina ging dieper in op de mogelijke aanpak van structureel geïsoleerde mensen. Ook de rol van vrijwilligers kwam daarbij aan bod.
Na haar inleiding ontstond een levendig gesprek waarin aanwezigen zorgen uitten over de terugtredende overheid. Vanuit de kerken zijn er veel initiatieven, maar je kunt niet verwachten dat kerken alles kunnen op vangen. Een gemeenteraadslid van het CDA vertelde hoe ze in Zaandam al lange tijd vooruitlopen op de veranderingen in zorg en welzijn. Zij vertrouwt er op dat de sociale wijkteams veel kunnen oppakken. Van het sociale wijkteam waren drie leden aanwezig. Ook zij hebben vertrouwen in de toekomst. Zij merken nu al dat mensen hen goed weten te vinden en door de integrale aanpak kunnen ze dicht bij de mensen zijn. Maar zij zien tegelijk dat goede samenwerking met kerken en organisaties zoals De Bron in Zaandam noodzakelijk is.
21 mensen waren aanwezig, vanuit 2 inloophuizen die bij Netwerk DAK zijn aangesloten en 6 andere organisaties. “Een boeiende avond over een belangrijk onderwerp, het geeft zeker stof om mee verder te gaan”, was een reactie van een van de aanwezigen.
Lees hier meer over sociaal isolement
 

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door