Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Bijeenkomst over fondsenwerven in Apeldoorn

Download de presentatie ‘Wegwijs in fondsen- en subsidieland’

Fondsenwerven en alles wat daar mee samenhangt, was het onderwerp van de regionale bijeenkomst in Apeldoorn. Fondsenwerven is niet een bijzaak, maar is integraal onderdeel van het werk. De organisatie moet er op ingericht zijn, bijvoorbeeld qua financiële verslaglegging en een transparante organisatiestructuur.
De beroepskrachten moeten vooraf weten welke verantwoording nodig is voor de ontvangen bijdrage. Na de toekenning van een financiële  bijdrage is het belangrijk om het fonds regelmatig op de hoogte te houden van het verloop van het project.
Pieternel Ermen hield een inleiding over wat we onder fondsenwerving verstaan en hoe je het aanpakt. Er kwamen veel voorbeelden van de aanwezigen en zo werd het onderwerp stevig uitgediept.
Kijk hier voor de presentatie ‘Wegwijs in fondsen- en subsidieland’.

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door