Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... Beleid en organisatie

 
Wij doen mee

Activiteiten voor vluchtelingen kunnen voor aanvragen tot € 2500 een beroep doen op 'Wij doen mee'. Er is zelfs geen aparte stichting nodig en het antwoord komt binnen 7 dagen. Kijk hier voor meer informatie

lees meer >>
 
Handleiding

Handleiding 'DAK bij de tijd'
Deze handleiding is geschreven voor bestuursleden en medewerkers van middelgrote en kleine inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat die eens goed naar de organisatie willen kijken, die beter willen inspelen op de vragen die er zijn, die hun werk willen versterken en verbreden.
Download de handleiding
 

 
beleidsplan

In het Raamwerk inhoud beleidsplan vindt u een checklist van de onderdelen die in een beleidsplan thuishoren.

lees meer >>
 
Hulpmiddel schrijven projectplan

Met de 'Theory of Change' heeft u een goede houvast om een projectplan te schrijven. Wat wilt u met uw project veranderen, welke bijdrage wilt u met uw project leveren en welke middelen wilt u hiervoor inzetten? Het Rotterdamse Laurensfonds bood dit handig hulpmiddel aan om een projectplan te schrijven en goed te formuleren wat het beoogde doel is. Kijk hier voor meer informatie.

 
Succesfactoren voor effectief werken

Hoe bent u bereikbaar voor vragen, klachten en opmerkingen van bezoekers? In staat zijn om te leren van feed back van anderen is één van de succesfactoren voor effectief werken en het behalen van gestelde doelen. De Kennisbank Filantropie heeft een schema met alle succesfactoren. Interessant als u bezig bent met een projectaanvraag, want fondsen hanteren deze succesfactoren vaak als criteria.

lees meer >>
 
Welke fondsen

Een aantal fondsen worden door inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat vaak benaderd voor financiele ondersteuning.
Landelijke fondsen hebben vaak speciale programma's waarbij ze vooral projecten zoeken rond een thema. Ieder fonds heeft een nieuwsbrief waarop je kunt abonneren om op de hoogte te blijven.
Doorgaans zijn lokale fondsen ook bereid om het werk te steunen. Zij kennen de plaatselijke situatie en zijn makkelijker te benaderen.
Je kunt de lokale overheid aanspreken op een financiele bijdrage als het werk bijvoorbeeld past bij de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft binnen de WMO. Het verschilt per gemeente hoe ze daarmee om gaan.

lees meer >>
 
Succesfactoren voor het werven van Wmo gelden

Knelpunten en mogelijkheden in beeld, gebaseerd op de hulp die 30 organisaties in het verleden kregen via Netwerk DAK. De succesfactoren zijn voor u op een rij gezet door Pieternel Ermen.

lees meer >>
 
Evaluatie: Verhalen vertellen iets

In de evaluatie 'Verhalen vertellen iets', zijn bezoekers van Markt 17 in Wageningen aan het woord. Zij vertellen wat het inloophuis voor hen betekent. Evalueren wordt steeds belangrijker om aan partners te laten zien wat het werk teweeg brengt. De gehanteerde methode van evalueren is Most Significant Change. 

lees meer >>
 
Waarom vinden we moeilijk nieuwe vrijwilligers

Bij sommige inloophuizen stagneert de inloop. Het is moeilijk is nieuwe vrijwilligers te vinden bij een vrijwilligersbestand dat al lange tijd bestaat. Als vrijwilligers kom je in een soort fuik terecht. Lees hoe het werkt en hoe je nieuwe wegen inslaat.

lees meer >>
 
links

 Tweeluik Religie en publiek domein (april 2009), een handreiking van de VNG

 

 
Onderzoek De Herberg Apeldoorn

De Herberg in Apeldoorn liet dit voorjaar een onderzoek uitvoeren naar de betekenis in de Apeldoornse samenleving. Zij huurden daarvoor een bijzonder onderzoeksbureau in. Niet alleen medewerkers werden geinterviewd, ook 17 bezoekers beantwoordden vragen. 'De Herberg is heel belangrijk', was de algemene conclusie.

lees meer >>
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door