Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Armoedebrochure Haagse diaconie

De brochure is gratis te bestellen bij de Diaconie en te downloaden van www.diaconiedenhaag.nl.
 
Een citaat uit het hoofdstuk 'Armoede is relatief, pagina 11:
 “Armoede is een uitvinding van de beschaving”, zei de Iraanse politicus en Unesco-vertegenwoordiger Majid Rahnema (1924-2015), die veel over armoede in de wereld heeft geschreven. Daarmee wil hij zeggen dat wat eeuwenlang de manier van leven van het overgrote deel van de bevolking was, door de snelle economische ontwikkelingen en de globalisering van de 20ste eeuw is ingehaald en met het woord ‘armoede’ is geëtiketteerd door degenen die zich enige welstand hebben verworven. Voor Rahnema is armoede de normaliteit en rijkdom de uitzondering. Hij schrijft: “Armoede is een manier van leven gebaseerd op de ethiek van leven door te delen: delen van hoe je iets zegt, hoe je iets doet, maar vooral wat je ondanks alles toch gemeenschappelijk hebt.” Kenmerkend voor Rahnema’s denken is zijn vaststelling dat het ‘gewone’ van armoede tot een manier van samenleven inspireert die gepaard gaat met gemoedelijkheid, wederkerigheid en gemeenschapszin. Rijkdom leidt tot een levenshouding van hebzucht en egoïsme.

Lees het persbericht

Welkom in de Haagse marge! – armoedebrochure Haagse Diaconie

“Ik krijg mensen met broodnood langs. Zoals op een dag een man van 65+. Hij heeft dus recht op AOW. Hij wist alleen niet dat hij die moest aanvragen en heeft dus geen inkomen. Zijn vriendin wel, maar die is vertrokken met medeneming van creditcard en geld. Nu heeft hij niets meer. Hij is onder beschermbewind gebracht en kreeg van mij 20 euro. ‘Het is lang geleden dat ik echt geld in handen heb gehad’, zei hij.”  Dat vertelt een vrijwilligster van het inloopspreekuur in buurt-en-kerkhuis de Paardenberg in de Haagse wijk Transvaal. Het is zomaar een momentopname uit het werk van tientallen mensen - professionals en vrijwilligers - die zich namens de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Den Haag bezighouden met hulpverlening aan mensen in de marge van de samenleving. Armoede in Den Haag anno 2018, hoe ziet dat eruit? Armoede in Den Haag – signaleringsbrochure van de Protestantse Diaconie is in oktober 2018 verschenen, werd op 13 oktober in de Bosbeskapel aangeboden aan wethouder Bert van Alphen  en geeft een indruk van deze problematiek. Ze biedt een rondgang langs spreekuren en hulpvragen en gaat in gesprek met professionals en vrijwilligers die individuele hulp verlenen in opdracht van de Protestantse Diaconie van Den Haag, gelardeerd met cijfers, feiten en observaties,. Hoe zien de slachtoffers van de economische crisis eruit, hoe komt het dat het onze verzorgingsstaat niet lukt om iedereen in armoede of met schulden te ondersteunen, sterker nog: hoe draagt het beleid van regering en gemeente er zelfs mede toe bij dat mensen in omstandigheden terechtkomen die datzelfde beleid ongewenst acht? Feiten, waarnemingen, meningen in deze signaleringsbrochure van de Protestantse Diaconie, maar vooral veel verhalen. Plus concrete aanbevelingen aan de gemeentelijke overheid en de Haagse kerken. De brochure is bedoeld voor welzijnswerkers en beleidsmakers, professionals en vrijwilligers,  kerkelijke gespreksgroepen en vieringen en alle andere belangstellenden.
 
De brochure is gratis te bestellen bij de Diaconie, info@diaconiedenhaag.nl , 070 318 16 16, en is ook te downloaden vanaf www.diaconiedenhaag.nl.  
 
Protestantse Diaconie van Den Haag, Postbus 371, 2501 CJ Den Haag, www.diaconiedenhaag.nl.

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door