Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Landelijke netwerkdag 8 november in Zeist

8 november Zeist
Vier succesvolle wijkinloophuizen zijn het antwoord van kerkelijk Zeist op problemen die niet veel afwijken van die van een grote stad als Utrecht. Wijkinloophuizen zijn, meer dan doorsnee inloophuizen, naar buiten gericht en zetten in op samenwerking in de wijk. De kracht is dat ze dicht bij de buurtbewoners staan. Opvallend is het huisbezoek bij sociaal isolement. De Formule Zeist - Meer dan een inloophuis.

 

lees meer >>
 
Geloven in mensen

Armoede-conferentie geloven in mensen
Van Kerk in Actie, Schuldhulpmaatje, Diaconaal steunpunt en Knooppunt Kerken en armoede
Ieder mens telt en is waardevol! Armoede en schulden botsen echter vaak hard met het leven zoals God dat voor ons bedoeld heeft. Dat vraagt onze inzet. Het raakt ook de kwaliteit van ons samenleven, want niemand hoeft tekort te komen.
 

lees meer >>
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door