Netwerk DAK
 
Netwerk DAK: Verbinden - versterken - vertegenwoordigen

Nieuws van inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat

 
Aandacht voor zingeving

Regionale bijenkomst ‘aandacht voor zingeving’
“Zorg dat we spiritueel geen derdewereldland worden …”
werd gezegd tijdens de regionale bijeenkomst in het Meester Geertshuis in Deventer. “Zingeving vindt plaats zonder dat het expliciet zo genoemd wordt. Tijdens de lunch … door aandacht te geven aan de ander … er zijn voor de ander.” Een nieuwe vorm: Op Allerheiligen met een bakfiets met kaarsjes de stad door gaan en wie het wil kan daar een kaarsje aansteken voor een overledene. Dat doet het stadspastoraat Arnhem.

 

lees meer >>
 
Project DAK bij de tijd

In juni was er een expertmeeting om scherper in beeld te krijgen welke kwaliteitskenmerken nodig zijn voor inloophuizen, straatpastoraat en buurtpastoraat om stevig te staan in de toekomst. Onze organisaties hebben  goud in handen. Het is ontzettend belangrijk om de eigenheid goed te kunnen verwoorden en communiceren. Samenwerken met andere organisaties is een must en dat vraagt kennis van de ontwikkelingen binnen zorg en welzijn. Zet moderne technieken in om de achterban te vergroten.
In september worden de eerste werkbezoeken afgelegd om te praten over de vraag: waar sta je nu en welke kansen en knelpunten zijn er voor de toekomst. Enkele beroepskrachten boden hun tijd en expertise aan. Wie volgt…?

 

lees meer >>
 
De jeugd maar geen toekomst?

Andere benadering om jongeren verder te helpen
Het onlangs verschenen boek ‘De jeugd maar geen toekomst?’ schetst een confronterend beeld van jongeren in achterstandswijken. Overheidsbeleid om deze jongeren te helpen is niet effectief. Dit boek geeft een theoretisch perspectief op manieren om de jongeren wel vooruit te helpen, en voorzieningen beter aan te laten sluiten.
 

lees meer >>
 
Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Huiskamers van de wijk en buurthuizen in zelfbeheer schieten als paddestoelen uit de grond. Maken zij inloophuizen overbodig? David ter Avest schreef een artikel over inloophuizen nieuwe buurtinitiatieven. De knelpunten zijn financien en voldoende vrijwilligers, maar hun belang wordt meer en meer onderkend.

lees meer >>
 
Verhalen vertellen iets

Verhalen vertellen iets
Verhalen verzamelen van bezoekers en vrijwilligers dat gaan ze doen in Inloophuis Markt 17 in Wageningen. Met focus op de betekenis van het inloophuis in hun leven.
 

lees meer >>
 
Het fuikmodel in vrijwilligerswerk

Bij sommige inloophuizen komt naar voren dat het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te vinden bij een vrijwilligersbestand dat al lange tijd bestaat. Hoe werkt dit ‘fuikmodel’, dat nogal eens voorkomt in parochies, maar kennelijk ook in inloophuizen. wat kun je er aan doen?

lees meer >>
 
Kerken en armoede


70 diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland worden gepresenteerd in de bundel 'Betrokkenheid troef'. Het Knooppunt Kerken en Armoede wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede zichtbaar maken en allen die hieraan werken inspireren in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.

 

lees meer >>
 
Leren omgaan met eigenwijze vrijwilligers

De maatschappij verandert en de inloophuizen en buurtpastoraten zullen daarin mee moeten. Maar wat verandert er precies? Waar vallen de gaten door het afbrokkelen van de verzorgingsstaat? En voelen vrijwilligers zich nog wel senang in de inloophuizen en buurtpastoraten? Een verkenning door Nico de Boer, één van de inleiders van de landelijke netwerkdag van 2015.
 

lees meer >>
 
Kerkelijke noodfondsen


Kerk in actie biedt ondersteuning aan plaatselijke kerken die een noodfonds willen oprichten. In een artikel in Diakonia van augustus 2015 vindt u een stappenplan van 10 stappen. Kerk in Actie biedt gratis ondersteuning en advies bij het opzetten van zo’n fonds.
 

lees meer >>
 
Lustrumboekje Drugspastoraat Amsterdam

Het Drugspastoraat Amsterdam gaf een lustrumboekje uit. Het beschrijft het ontstaan, de activiteiten en de achtergronden van het Drugspastoraat.
 

lees meer >>
 
Inloophuizen laten vitaliteit zien

Tijdens de geslaagde landelijke netwerkdag was zichtbaar dat inloophuizen vitale organisaties zijn. Inloophuis Meet-Inn te Ede, Markt 17 in Wageningen en Oase Oosterbeek dat twee weken geleden de deuren opende: allen bruisen zij van de activiteit en nieuwe ideeën. Met hun inzet was het mogelijk om een stevig programma neer te zetten.
De dag begon met Jan Rendemens die benadrukte hoe ontzettend belangrijk het is dat deze inloophuizen er zijn: plekken waar je meer bent dan economisch rendement en waar je niets hoeft. Het "Listen to me, Listen to me .... "dat Rogier Pelgrim zong, sloot hier wel heel mooi bij aan.

lees meer >>
 
Biblebox in uw inloophuis

Een bible-box met het Nieuwe Testament in verschillende talen, is dat iets voor uw organisatie? Dat kan nu via de Bijbelvereniging uit Barneveld.
 

lees meer >>
 
Uit de praktijk

De facebook pagina van De Herberg in Westervoort wordt dagelijks bijgewerkt. Maar ook in het echte leven bruist het. Meedoen aan een actie van Jumbo Mennings resulteerde in 193 pakketten voor de minderbedeelden in het dorp. Daarnaast is via hun facebook  weggeefhoek een stroom van goederen op gang gekomen. Tenslotte staat op youtube een filmpje rondom de kernwaarden van De Herberg.
Ook het inloophuis Wording in Hilversum is te vinden op youtube: een gesprek waarin vrijwilligers mooi verwoorden waarom zij vrijwilliger zijn.
In het filmpje 'Straatpastor Geert', vertelt Geert Rozema over zijn inspiratie.
 

 
Kerk en evenement


De Voorjaarsconferentie van het Beraad Grote Steden ging over de waarde en betekenis van evenementen voor de (wijk)kerk? Kijk hier voor de inleiding over de waarde van kerkelijke evenementen en van evenementen voor de kerk, door Ronelle Sonnenberg.

lees meer >>
 
Over deze website

Op deze website vindt u alles over inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat. Het doel van de website is uitwisseling van kennis en ervaring.

Bijna al het materiaal op de website is afkomstig van de 100 aangesloten inloophuizen, plekken van buurtpastoraat en straatpastores. Het gaat om onderwerpen zoals toerusting, voorbeeld van intakegesprek met vrijwilliger, succesfactoren binnen de Wmo.

De website is nog niet af. Meer materiaal is gewenst. Met name voorbeelden zijn welkom: voorbeelden van bijvoorbeeld een vrijwilligers contract,  een functie omschrijving van een beroepskracht, een verhuur overeenkomst, huisregels, registratieformulier.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, heeft u een suggestie voor verbetering, staat er iets wat hier niet hoort: mail het, dan wordt het opgepakt.

 
 
In beeld:
Stilte in inloophuizen
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door