Netwerk DAK
 
Netwerk DAK: Verbinden - versterken - vertegenwoordigen

Nieuws van inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat

 
Ondersteuningspakketten

lees meer >>
 
Uitslag pitch DAK bij de tijd

Tijdens de landelijke dag op 12 oktober kregen vijf projecten de gelegenheid om in twee minuten hun project te pitchen. Kort en krachtig maakten de aanwezigen kennis met deze bijzondere inititiatieven. De vijf projecten waren door de jury geselecteerd uit 10 inzendingen. Na de presenties konden alle aanwezigen hun stem uitbrengen. De stemmen van de jury en de publieksstemmen werden bij elkaar opgeteld.

De derde prijs van € 250,- werd gewonnen door Kruispunt Nijmegen met het project Verhaal je leven. In die project worden samen met dak- en thuislozen levensboeken gemaakt.

Het Inloophuis Tiel won met het Moestuinproject De Franciscushof de tweede prijs van € 500,- .

Eusebiusparochie Arnhem. mocht met het buurtserviceproject de hoofdprijs van €1000,- in ontvangst nemen. Met name de constructieve samenwerking met buurtmaatje en diverse lokale fondsen werden zowel door de jury als door de aanwezigen als vernieuwend ervaren.
 

 
Zingeving in het gesprek

Zingeving in de inloophuizen
Op vele manieren krijgt zingeving vorm in de inloophuizen. Soms terloops, soms in activiteiten. Dit artikel geeft inzicht in dit belangrijk stukje van de identiteit.
 

lees meer >>
 
Buurtkerken en buurtdominees

We koken voor heel veel mensen
Met deze zin opent het Reformatorisch Dagblad van 6 augustus het artikel over ‘buurtkerken en buurtdominees’. “Ik hoor in het rijtje buurtwinkel, buurtcentrum, buurtkroeg”, zegt Jurjen de Bruijne, werkzaam in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt in dit artikel, dat een goede indruk geeft van het werk.

lees meer >>
 
Training voor beroepskrachten


Fokje Wierdsma start een nieuwe leerroute. Collega’s die het werk kennen, leren met en van elkaar. Joke Visser start in oktober 2016 een nieuwe intervisiegroep voor straatpastores die de dynamiek van de straat kennen. Beide zijn van het Trainingscentrum Kor Schippers. Kijk hier voor meer informatie.
 

 
Aandacht voor zingeving

Regionale bijenkomst ‘aandacht voor zingeving’
"Zingeving zit vaak in een klein gebaar, een woord ...", werd gezegd tijdens de regionale bijeenkomst in Leeuwarden. Het gesprek wordt nadrukkelijker aangegaan, bijvoorbeed tijdens de wekelijkse viering in het eenloophuis in Leeuwarden of tijdens de inloop-met-koffie op zondagochtend van pastor Jan in Heerenveen. Er blijft een spanning tussen laten zien wat je identiteit is en al te nadrukkelijk over christelijk geloof praten. Zolang je maar open bent en de ander in zijn waarde laat, kan er niet zoveel mis gaan, was de conclusie.

 

lees meer >>
 
Project DAK bij de tijd

De eerste werkbezoeken in het kader van 'DAK bij de tijd' vinden plaats in september. U kunt ook zelf contact opnemen voor een werkbezoek. De hulppakketten beginnen al vorm te krijgen. De middag-presentatie tijdens de netwerkdag laat zien hoe vernieuwing werkt en daagt uit om aan de slag te gaan. Ook de werkbezoeken en de Pitch wedstrijd staan in het teken van vernieuwen en versterken.
 

lees meer >>
 
Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Huiskamers van de wijk en buurthuizen in zelfbeheer schieten als paddestoelen uit de grond. Maken zij inloophuizen overbodig? David ter Avest schreef een artikel over inloophuizen nieuwe buurtinitiatieven. De knelpunten zijn financien en voldoende vrijwilligers, maar hun belang wordt meer en meer onderkend.

lees meer >>
 
Het fuikmodel in vrijwilligerswerk

Bij sommige inloophuizen komt naar voren dat het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te vinden bij een vrijwilligersbestand dat al lange tijd bestaat. Hoe werkt dit ‘fuikmodel’, dat nogal eens voorkomt in parochies, maar kennelijk ook in inloophuizen. wat kun je er aan doen?

lees meer >>
 
Doen en meedoen

Doen en Meedoen van kinderen in armoede in Nederland, daar over gaat de Nieuwsbrief van Stichting de Vonk. Bruikbaar materiaal, bijvoorbeeld om uw subsidie aanvragen te onderbouwen is het Movisie-dossier ‘Wat werkt bij armoede bestrijding?’ Het geeft definities en beschrijft werkzame aanpakken individueel en in de samenleving.

lees meer >>
 
De jeugd maar geen toekomst?

Andere benadering om jongeren verder te helpen
Het onlangs verschenen boek ‘De jeugd maar geen toekomst?’ schetst een confronterend beeld van jongeren in achterstandswijken. Overheidsbeleid om deze jongeren te helpen is niet effectief. Dit boek geeft een theoretisch perspectief op manieren om de jongeren wel vooruit te helpen, en voorzieningen beter aan te laten sluiten.
 

lees meer >>
 
Kerken en armoede


70 diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland worden gepresenteerd in de bundel 'Betrokkenheid troef'. Het Knooppunt Kerken en Armoede wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede zichtbaar maken en allen die hieraan werken inspireren in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.

 

lees meer >>
 
Leren omgaan met eigenwijze vrijwilligers

De maatschappij verandert en de inloophuizen en buurtpastoraten zullen daarin mee moeten. Maar wat verandert er precies? Waar vallen de gaten door het afbrokkelen van de verzorgingsstaat? En voelen vrijwilligers zich nog wel senang in de inloophuizen en buurtpastoraten? Een verkenning door Nico de Boer, één van de inleiders van de landelijke netwerkdag van 2015.
 

lees meer >>
 
Kerkelijke noodfondsen


Kerk in actie biedt ondersteuning aan plaatselijke kerken die een noodfonds willen oprichten. In een artikel in Diakonia van augustus 2015 vindt u een stappenplan van 10 stappen. Kerk in Actie biedt gratis ondersteuning en advies bij het opzetten van zo’n fonds.
 

lees meer >>
 
Lustrumboekje Drugspastoraat Amsterdam

Het Drugspastoraat Amsterdam gaf een lustrumboekje uit. Het beschrijft het ontstaan, de activiteiten en de achtergronden van het Drugspastoraat.
 

lees meer >>
 
Inloophuizen laten vitaliteit zien

Tijdens de geslaagde landelijke netwerkdag was zichtbaar dat inloophuizen vitale organisaties zijn. Inloophuis Meet-Inn te Ede, Markt 17 in Wageningen en Oase Oosterbeek dat twee weken geleden de deuren opende: allen bruisen zij van de activiteit en nieuwe ideeën. Met hun inzet was het mogelijk om een stevig programma neer te zetten.
De dag begon met Jan Rendemens die benadrukte hoe ontzettend belangrijk het is dat deze inloophuizen er zijn: plekken waar je meer bent dan economisch rendement en waar je niets hoeft. Het "Listen to me, Listen to me .... "dat Rogier Pelgrim zong, sloot hier wel heel mooi bij aan.

lees meer >>
 
Biblebox in uw inloophuis

Een bible-box met het Nieuwe Testament in verschillende talen, is dat iets voor uw organisatie? Dat kan nu via de Bijbelvereniging uit Barneveld.
 

lees meer >>
 
Uit de praktijk

De facebook pagina van De Herberg in Westervoort wordt dagelijks bijgewerkt. Maar ook in het echte leven bruist het. Meedoen aan een actie van Jumbo Mennings resulteerde in 193 pakketten voor de minderbedeelden in het dorp. Daarnaast is via hun facebook  weggeefhoek een stroom van goederen op gang gekomen. Tenslotte staat op youtube een filmpje rondom de kernwaarden van De Herberg.
Ook het inloophuis Wording in Hilversum is te vinden op youtube: een gesprek waarin vrijwilligers mooi verwoorden waarom zij vrijwilliger zijn.
In het filmpje 'Straatpastor Geert', vertelt Geert Rozema over zijn inspiratie.
 

 
Kerk en evenement


De Voorjaarsconferentie van het Beraad Grote Steden ging over de waarde en betekenis van evenementen voor de (wijk)kerk? Kijk hier voor de inleiding over de waarde van kerkelijke evenementen en van evenementen voor de kerk, door Ronelle Sonnenberg.

lees meer >>
 
Over deze website

Op deze website vindt u alles over inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat. Het doel van de website is uitwisseling van kennis en ervaring.

Bijna al het materiaal op de website is afkomstig van de 100 aangesloten inloophuizen, plekken van buurtpastoraat en straatpastores. Het gaat om onderwerpen zoals toerusting, voorbeeld van intakegesprek met vrijwilliger, succesfactoren binnen de Wmo.

De website is nog niet af. Meer materiaal is gewenst. Met name voorbeelden zijn welkom: voorbeelden van bijvoorbeeld een vrijwilligers contract,  een functie omschrijving van een beroepskracht, een verhuur overeenkomst, huisregels, registratieformulier.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, heeft u een suggestie voor verbetering, staat er iets wat hier niet hoort: mail het, dan wordt het opgepakt.

 
 
In Beeld:
Rituelen in inloophuizen
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door